ensl

Pravilnik serije SloEnduro 2023

Pravilnik serije SloEnduro za sezono 2023

 

To je izvleček iz dokumenta PRAVILNIK NACIONALNIH POKALOV IN DRŽAVNIH PRVENSTEV V DISCIPLINAH GORSKEGA KOLESARSTVA IN BMX Odbora za gorsko kolesarstvo in BMX Kolesarske zveze Slovenije.


86. člen
(SloEnduro)

Slovenski pokal v enduru je poimenovan SloEnduro. Ima svojo celostno grafično podobo in svoje sponzorje. Organizatorji, vključeni v pokal, so zavezani spoštovati določila tega pravilnika in sklepe, sprejete s strani KZS – OGK v zvezi z obveznostmi do KZS oz. pokala SloEnduro. OGK vodi slovenski pokal v disciplini enduro preko koordinatorja.

87. člen
(gostovanje SloEnduro v tujini)

Pravila na tekmovanjih serije SloEnduro se lahko spremenijo na tekmovanjih v tujini (Italija, Hrvaška, Avstrija, Madžarska …), kjer se lahko pravila razlikujejo (zlasti v zahtevani zaščitne opreme tekmovalca). V tem primeru se upošteva pravila organizatorja iz države, kjer SloEnduro gostuje. Točna pravila in pogoji tekmovanja se navajajo v razpisu tekmovanja, ki ga pripravi organizator.

 

Kategorije, startnine in prijave

88. člen
(kategorije)

Trasa U13
Ime kategorije Starost Naziv licence
U13 dečki 11-12 let U13 dečki (tudi z enodnevno licenco)
U13 deklice 11-12 let U13 deklice (tudi z enodnevno licenco)
Kratka trasa
Ime kategorije  Starost  Naziv licence
U15 dečki 13–14 let U15 dečki
U15 deklice 13–14 let U15 deklice
U17 mlajši mladinci 15–16 let U17 mlajši mladinci
U17 mlajše mladinke 15–16 let U17 mlajše mladinke
4Fun vse starosti Z enodnevno licenco
Dolga trasa
Ime kategorije  Starost  Naziv licence
U19 mladinci   17–18 let  U19 mladinci
 Člani  19 let in starejši  Člani, U23 mlajši člani
 Amaterji  19 do 34 let  Amaterji
 Veterani 1  35 do 44 let  Veterani 1
 Veterani 2  45 do 54 let  Veterani 2
 Veterani 3  55 in vsi starejši  Veterani 3
 Ženske  17 let in starejše  Mladinke, članice, U23 mlajše članice, amaterke, veteranke
 Absolutno  Vsi moški  Licencirani
E-bike moški  19 let in več  Licencirani in z enodnevno licenco
 E-bike ženske  19 let in več  Licencirani in z enodnevno licenco

 

Nelicencirani tekmovalci lahko tekmujejo v kategorijah U13 dečki, U13 deklice, 4Fun ter kategorijah e-bike moški in e-bike ženske. V vsakem primeru mora tekmovalec pridobiti enodnevno licenco.

89. člen
(kategoriji U13 dečki in U13 deklice)

Udeležence v kategorijah U13 dečki in deklice, ki nimajo opravljenega kolesarskega izpita, morajo na transferjih spremljati starši, skrbniki, od njih pooblaščene osebe ali trener.

Na progi hitrostne preizkušnje lahko tekmovalce v kategorijah U13 spremljajo le licencirani trenerji s tablico »ekipa«.

90. člen
(kategorija e-bike)

Tekmovanje se odvija na istih progah kot tekmovanje na dolgi trasi, vendar organizator na vsaj enem transferju poskrbi za »power etapo«.

Časovnica je enaka kot za druge kategorije na dolgi trasi.

91. člen
(startnine)

Startnina za licencirane tekmovalce znaša za kategorije na daljši trasi 40,00 EUR.

Startnina za licencirane tekmovalce znaša za kategorije na kratki progi (U15, U17 in 4fun) 25,00 EUR.

Startnina za licencirane tekmovalce kategorij U13 znaša 20,00 EUR.

Vsi zneski startnin so navedeni v bruto zneskih, torej je to končni znesek z vsemi vštetimi dajatvami, kot so takse, DDV in drugo, ki jih mora plačati določen klub.

Nelicencirani tekmovalci so za potrebe zavarovanja obvezani pridobiti enodnevno tekmovalno licenco po ceniku KZS.

Startnina zajema tudi morebitne prevoze tekmovalcev na start etap na dan tekmovanja.

92. člen
(prijave)

Vse informacije glede predprijav se objavi v razpisu in na spletni strani pokala SloEnduro.

Predprijave potekajo preko prijavim.se.

Prijava je veljavna, ko je plačana startnina preko sistema prijavim.se. Naknadne prijave niso mogoče.

Odjave tekmovalcev so mogoče, rok za odjavo pa določi organizator v razpisu.

Zbiranje predprijav se zaključi najkasneje v petek ob 24.00.

 

 

Tekmovališče

93. člen
(ureditev tekmovališča)

Trase etap morajo biti jasno označene s trakovi.

Vzponi oziroma transferji do startov etap morajo biti jasno označeni z usmerjevalnimi tablami.

Prostor za tekmovalce (parkirišče, prostor za avtodome, pralnica koles …) naj bo v bližini osrednjega prireditvenega prostora.

Razglasna deska z urnikom tekmovanja, pomembnimi objavami in dokumenti tekmovanja (startne liste, vrstni redi) mora biti na vidnem mestu, najbolje blizu prijavne službe.

94. člen
(dolžina trase)

Na dvodnevnem tekmovanju je trening prvi dan (sobota) in tekma drugi dan (nedelja). Dolžino trase določa višinska razlika:

• trasa U13: največ 350 v. m. na dan;
• kratka trasa: največ 600 v. m. na dan;
• dolga trasa: od 1000 do 1200 v. m. na dan.

 

Startne številke in vrstni red tekmovalcev

95. člen
(startne številke)

Startne številke priskrbi koordinator pokala. Organizator je dolžan koordinatorju priskrbeti za tisk ustrezne logotipe sponzorjev 30 dni pred tekmovanjem. Stroške izdelave novih številk krije organizator
(plačilo organizatorja neposredno dobavitelju).

Prepovedano je kakršno koli rezanje in prepogibanje startnih številk.

96. člen
(vrstni red tekmovalcev)

Startne številke za pokalne dirke SloEnduro in državno prvenstvo v enduru se podeljujejo glede na vrstni red absolutnega točkovanja SloEnduro po zadnjem tekmovanju, ob čimer se upošteva tudi končni seštevek predhodne sezone, ki je enakovreden točkovnemu izkupičku na enem tekmovanju SloEnduro (1. mesto 400 točk, 2. mesto 300 točk, 3. mesto 250 točk itd.). Tako so delno »zaščiteni« tekmovalci, ki so nastopali v predhodni sezoni, a so zaradi različnih razlogov izpustili uvodno tekmovanje ali dve v novi sezoni.

Na prvi dirki sezone velja končni vrstni red serije SloEnduro iz prejšnje sezone.

Ženske se razvrsti glede na vrstni red absolutnega ženskega točkovanja SloEnduro po zadnjem tekmovanju in se jim dodeli startne številke skupaj.

Zaporedno številko, po kateri sledijo starti žensk, določi organizator. Ta številka ne sme biti pred številko 20 in ne sme biti na koncu vrstnega reda.

Po startu zadnje ženske sledi pred startom naslednjega tekmovalca premor, dolg 3 minute.

Vsak organizator ima na voljo 10 rezerviranih startnih mest za VIP tekmovalce, ki jih lahko podeli posameznim tekmovalcem po svojem izboru. Izbor potrdi koordinator serije SloEnduro pred zaključkom predprijav.

Startna lista za daljšo traso se oblikuje in sestavi po naslednjem vrstnem redu:
• 1–20: po vrstnem redu absolutnega točkovanja SloEnduro;
• 21–30: rezervirana mesta za »VIP« tekmovalce;
• ostali tekmovalci na lestvici SloEnduro, med katerimi se naredi interval za kategorijo ženske;
• tekmovalci brez točk SloEnduro po predprijavah.

Na startno listo se tekmovalce razvrsti v obratnem vrstnem redu, torej tako, da je tekmovalec s startno številko 1 na koncu.

Organizator z razpisom določi, ali kategorije na trasi U13 in kratki trasi startajo pred kategorijami za dolgo traso ali za njimi.

Vrstni red kategorij na kratki trasi je:
• 4Fun,
• U15 deklice,
• U15 dečki,
• U17 mlajše mladinke,
• U17 mlajši mladinci.

97. člen

(VIP tekmovalci)

Seznam VIP tekmovalcev je izdelan na podlagi prijave in upoštevanja rezultatov v tekoči in minuli sezoni v tekmovanjih pod okriljem UCI (npr. spust, kros, eliminator), dirkah Enduro World Series (in lestvicah Enduro World Series) ter dirkah pod okriljem nacionalnih zvez. Številke so VIP tekmovalcem podeljene glede na zaporedno številko prijave.

 

Potek tekmovanja

98. člen
(urnik tekmovanja)

Aktivnosti so določene z urnikom, ki mora biti določen v razpisu. Praviloma se trase tekmovanja objavijo popoldne dva dni pred glavnim delom tekmovanja, a dokončno se to določa z razpisom, za vsako tekmovanje posebej.

Tekmovanje SloEnduro je sestavljeno iz obveznega treninga (sobota) in dirke (nedelja).

Primer urnika dvodnevnega tekmovalnega programa:

Sobota
Prijave in prevzem startnih številk 9.00–12.00
Trening krog 12.00–18.00
Nedelja
Prijave za kategorijo 4Fun 8.00–9.00
Sestanek vodij ekip 9.30
Start prvega tekmovalca 10.00
Prihod zadnjega tekmovalca v cilj 15.00
Razglasitev zmagovalcev 16:00

 

Točen tekmovalni urnik se objavi najpozneje v petek.

Vsak tekmovalec najkasneje pred začetkom prve hitrostne preizkušnje prejme nalepko s časovnico po spodaj navedenem vzoru:

Startna številka 100
Priimek ime VZOREC Janko
Kategorija Veterani 2
Klub KD Primer Team
Država SLO
Start dirke 09:00:00
S1 10:05:00
S2 11:10:00
S3 12:15:00
S4 13:20:00
S5  14:30:00
 Cilj  14:45:00

99. člen
(trening)

Trening je obvezen za vse kategorije, za kategorijo 4Fun pa je priporočljiv.

Trening na etapah je dovoljen le v času uradnega treninga. Organizator je dolžan zapreti trase etap 3 dni pred tekmovanjem.

Uradni trening je dovoljen izključno na lastni pogon. Izjema je kategorija e-bike, če je razpisana.

Prepovedan je prevoz z motoriziranimi vozili.

Pomoč žičnice in organizirani prevozi na treningih so dovoljeni le s strani organizatorja.

Obvezna je startna številka. Brez nje s kolesom ni vstopa na tekmovalno traso.

Na posamezni etapi je dovoljeno ponavljanje določenih odsekov, ni pa dovoljeno dvakrat odpeljati celotne etape.

Tekmovalce, ki na treningu ne spoštujejo pravil, določenih z razpisom tekmovanja, se lahko diskvalificira pred, med ali po tekmovanju ali kaznuje s časovnim pribitkom ali odvzemom določenega števila točk oz. kaznuje, kot to določa razpis. Kazen lahko izvrši le sodnik. Organizator je dolžan pravila glede treningov opredeliti v razpisu, a so dan pred začetkom tekmovanja (treninga) še mogoče spremembe. Organizator ta pravila objavi na razglasni deski na prizorišču in na družbenih omrežjih.

Cilja teh določil sta omogočiti čim bolj poštene pogoje za tekmovalce in spodbuda k druženju na treningih. Zato so končna pravila treningov določena za vsako tekmovanje posebej, saj se pogoji spreminjajo od prizorišča do prizorišča.

100. člen
(časovni pribitki)

Časovne pribitke lahko dodeli izključno sodnik:

Zamuda tekmovalca glede na časovnico se kaznuje s pribitkom 30 sekund.

Menjavo dela kolesa (okvirja, dela okvirja, vilic ali obročnikov) se kaznuje s pribitkom 2 minut.

 

Oprema tekmovalcev

101. člen
(kolo)

Tekmovalcem med tekmovanjem ni dovoljeno menjati okvirja ali delov okvirja, vzmetnih vilic in obročnikov. Ob prijavi lahko vsak tekmovalec prejme nalepke, ki jih nalepi na okvir in napere obeh obročnikov. Tekmovalčeva dolžnost je, da poskrbi, da so te nalepke do konca tekmovanja prilepljene na vidnem mestu. Če sodnik ugotovi, da tekmovalec na kolesu nima nalepk, sledi časovni pribitek 2 minut.

102. člen
(zaščitna oprema tekmovalca)

Na etapah je na treningu in dirki obvezna uporaba integralne »full face« čelade, pravilno nameščenih ščitnikov za kolena in dolgih rokavic. Priporočljiva je uporaba ščitnika za hrbet (želve) in ščitnikov za komolce.

Za kategorije U13, U15 in U17 sta obvezna zaščita za hrbet ali nahrbtnik z ojačenim hrbtiščem!

Na transferjih lahko tekmovalci vozijo z odprto čelado in brez ščitnikov.

 

Razglasitve rezultatov in nagrade

103. člen
(razglasitve rezultatov)

Na podelitvi se razglasi najboljše tri v vsaki kategoriji in prvih pet v skupni kategoriji (absolutno).

Podelitve ni za kategorijo 4Fun.

Udeležba na podelitvi je obvezna za najboljše tri v kategoriji in najboljših pet v absolutni kategoriji.

Tekmovalci morajo biti na podelitvi oblečeni v tekmovalna oblačila, vsaj zgornji del.

Na podelitveni oder lahko prvouvrščeni pripeljejo tudi kolo.

104. člen
(nagrade)

Prvim trem v vsaki kategoriji se podeli pokal ali drugo trofejo. Denarne nagrade niso obvezne.

Predlagani nagradni sklad:

Kategorija 1. mesto 2. mesto 3. mesto 4. mesto 5. mesto
Moški absolutno 300,00 € 150,00 € 80,00 € 50,00 € 25,00 €
Ženske absolutno 300,00 € 150,00 € 80,00 € 50,00 € 25,00 €

Če na tekmovanju nastopa manj kot 10 tekmovalcev ali tekmovalk v posamezni kategoriji, se zneski
nagrad razpolovijo.

 

Točkovanje

105. člen
(točkovanje tekmovalcev)

Za pripravo rezultatov je takoj po zaključku tekmovanja zadolžena časomerilna ekipa. Točkovanje pripravi prijavim.se.

Točke prejmejo vsi tekmovalci, ne glede na državljanstvo. Če sta tekmovalca izenačena, dobita enako število točk.

Točkuje se posamezne kategorije (razen kategorije 4Fun, e-bike moški in e-bike ženske) in absolutno moško kategorijo. Vsak tekmovalec na dolgi progi je tako uvrščen v absolutni razvrstitvi in razvrstitvi kategorije.

Točkovanje poteka po navedeni točkovalni tabeli. Tekmovalci, uvrščeni od 51. do 80. mesta, prejmejo z vsakim mestom po eno točko manj, tako da 52. prejme 29 točk, uvrstitev na 80. mesto pa prinaša eno točko.

Uvrstitev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Točke 400 300 250 220 200 190 180 170 160 150 140 135 130 125 120
Uvrstitev 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Točke 115 110 105 100 95 90 88 86 84 82 80 78 76 74 72
Uvrstitev 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Točke 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42
Uvrstitev 46 47 48 49 50 51
Točke 40 38 36 34 32 30

 

V primeru, da imata dva tekmovalca v končni razvrstitvi enako število točk, zasede višje mesto v skupnem točkovanju tisti, ki je bil na zadnjem (finalnem) tekmovanju uvrščen višje. Če sta oba tekmovalca brez točk na finalni dirki, odloča boljši rezultat s predzadnje dirke in tako naprej.

Državno prvenstvo se ne točkuje za skupni seštevek.

V končnem seštevku pokala se tekmovalcu ne upošteva tekmovanja, na katerem je dosegel najmanjše število točk. Rezultat z najslabšega tekmovanja se odšteje, če je v pokalu najmanj 5 dirk.

106. člen
(točkovanje ekip)

Za potrebe točkovanja ekip se vodi:
• absolutno razvrstitev za kategoriji U15 dečki in U17 mlajši mladinci (kratka trasa),
• absolutno razvrstitev za kategoriji U15 deklice in U17 mlajše mladinke (kratka trasa),
• absolutno razvrstitev v moški kategoriji (U19 mladinci, člani, amaterji, veterani),
• absolutno razvrstitev v ženski kategoriji.

Seštevajo se točke najboljših petih tekmovalcev posameznega kluba v zgoraj navedenih razvrstitvah.

Štejejo vsa tekmovanja, brez črtanja rezultatov.

V primeru, da imata dva kluba v končni razvrstitvi enako število točk, zasede višje mesto v skupnem točkovanju klub, ki je na zadnjem (finalnem) tekmovanju zbral več točk. Če sta oba kluba osvojila enako število točk na finalni dirki, odloča boljši rezultat s predzadnje dirke in tako naprej.

 

Fair play

107. člen
(sodelovanje med udeleženci)

Narava enduro tekmovanja zahteva veliko mero sodelovanja med udeleženci, posebej ob poškodbah pri padcih.

Če tekmovalec dohiti sotekmovalca, ki je bil udeležen v padec, se mora prepričati, da je z njim vse v redu in mu po potrebi pomagati. Če se izkaže, da tekmovalec ni nudil pomoči sotekmovalcu, ko jo je le-ta potreboval, se ga lahko kaznuje z diskvalifikacijo.

Če tekmovalec prekine tekmovanje zaradi pomoči sotekmovalcu, se mu na hitrostni preizkušnji zabeleži čas, ki ga je dosegel tekmovalec, uvrščen na mesto njegove povprečne uvrstitve (zaokrožene navzdol) v etapah. Na primer: tekmovalec je dosegel 2., 5. in 7. mesto v prvi, drugi in četrti etapi. V tretji se je ustavil za pomoč ponesrečenemu tekmovalcu in tako žrtvoval svojo uvrstitev. Njegova povprečna uvrstitev na tekmovanju (2 + 5 + 7, deljeno s 3) je 4,67, torej se mu upošteva enak čas, kot ga je v tretji etapi dosegel tekmovalec na 4. mestu.

Tekmovalcu, ki je prekinil svoje tekmovanje zaradi pomoči ponesrečenemu sotekmovalcu, se tudi ne upošteva pribitka časa ob zamudi na vsak naslednji štart.

Pravila iz naslova fair playa se ne nanašajo na tehnične težave tekmovalcev s kolesi in opremo.

Upravičenost vseh oprostitev iz naslova fair play ugotavlja sodnik tekmovanja skupaj z organizatorjem in tehničnim delegatom.

Tekmovalci morajo skrbeti za poštene pogoje vseh udeležencev. Če opazijo tekmovalca, ki ne upošteva pravil (ne nosi čelade na transferju, krajša progo, menja dele kolesa), ga morajo na to opozoriti in razložiti, da takšno početje ni pošteno do sotekmovalcev, ki se držijo pravil.

Počasnejši tekmovalci morajo omogočiti prehitevanje hitrejšim tekmovalcem, ki startajo za njimi.

 

Sankcije

108. člen

Vse kršitve iz naslova pravilnika KZS za tekmovanja v enduru se rešujejo na kraju samem, za odločitve pa so pristojni organizator, tehnični delegat ali sodnik tekmovanja.

Ne glede na določbo v prejšnjem odstavku je lahko ob določenih kršitvah pravil, dokazanih pozneje (npr. krajšanje proge, vidno na video posnetku), tekmovalec kaznovan tudi po tekmovanju.

Ugotovljene nepravilnosti se sankcionirajo v skladu s sprejetim Pravilnikom o sankcioniranju nepravilnosti.