ensl

Enduro Krokar | 7. maj 2017

 sloenduroicongreen

Enduro Krokar | 7. maj 2017 | Dobrna (SLO)

Osnovne informacije

Organizator:  Kolesarsko društvo Krokar Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna

Datum tekmovanja: 7. maj 2017

Kraj tekmovanja: Dobrna (SLO)

Vodja tekmovanja: Klemen Štimulak

Kontakt organizatorja:

mailicongreen  kd.krokar@gmail.com | vodja tekmovanja | Klemen Štimulak | 00 386 40 234 246

webicongreen  krokar.dobrna.si

fbiconwhite  Facebook Enduro Krokar

Timing služba

mailicongreen  kucipedal@gmail.com  | Aleš Makuc | +38631851539

Opis tekmovanja

Enduro Krokar je enodnevno tekmovanje, ki šteje za točke serije SloEnduro 4fun.

V soboto 6. 5. 2017 bodo celoten dan odprti traili za trening.

V nedeljo, na dan dirke, bodo imeli tekmovalci čas za spoznavnje trase tekmovanja do 10.00 ure. Tekmovalni del bo potekal na hitrostnih preizkušnjah na treh različnih stezah v Dobrni in okolici.

Točen potek trase bo znan v dneh pred tekmovanjem.

Format tekmovanja

Klasični format s tremi hitrostnimi preizkušnjami oz. etapami.

Vrstni redi na štartu

Startni redi tekmovanja bodo pripravljeni po pravilih SloEnduro, tekmovalci pa bodo vozili v normalnem vrstnem redu, torej najvišje uvrščeni z lestvico (številka 1) starta prvi, sledijo vsi ostali po razvrstitvi.

Spored tekmovanja

Sobota, 6. 5. 2017:

10.00 – trening na vseh trasah

14.00 – 15.00 – odprta prijavna služba

Nedelja 7. 5. 2017:

9.00 – 10.00 – odprta prijavna služba

9.00 – 10.00 – trening na progi

11.00 – start prvega tekmovalca

15.00 – 16.00 oz 30min po prihodu zadnjega tekmovalca – podelitev in zaključek

Opis trase tekmovanja

Dirka bo potekala na trasi s tremi različnimi etapami, v skupni dolžini spustov približno 4,5 km in višinsko razliko približno 750 m. Trase hitrostnih preizkušenj so večinoma speljane po novih poteh okoli Dobrna, pretežno po zemljnati podlagi z nekaj odseki korenin in kamenja. V večini trase sestavljajo gozdne poti, nekaj pa je tudi odprtih poti. Trase etap so deloma tehnične deloma hitre, transferji pa potekajo po asfaltiranih cestah in makedamskih poteh nazaj na vrh.

Start in cilj se bosta nahajala v centru Dobrne. Tam se bo nahajala tudi okrepna cona, kjer bo organizator pripravil pijačo in malico za vse udeležence.

Točen potek trase tekmovanja s karto proge bo objavljen v sredo, 3. maj 2017.

Prihod do prizorišča

Glavno prizorišče bo v centru Dobrne, kjer bo tudi prijavna služba, timing služba in informacije. Tu bo tudi izhodišče za transfer za etape.

Parkirišča se nahajajo tik ob prihodu v Dobrno na desni strani.

Zaščitna oprema

Zahtevana je zaščitna oprema po pravilniku SloEnduro. Na etapah je obezna integralna “full-face” čelada, ščitniki za kolena in dolge rokavice. Priporočljiv je ščitnik za hrbet (želva) in ščitniki za komolce.

Na transferjih lahko tekmovalci vozijo z navadno XC čelado. Ščitniki morajo biti na etapah pravilni nameščeni, na transferjih pa jih tekmovalci niso obvezni uporabljati (razen najmanj XC čelade).


 Splošne določbe

 • Tekmuje se po pravilih UCI in KZS za enduro, ter SloEnduro pravilniku.
 • Kakršna koli krajšanja etap niso dovoljena in bodo tudi nenapovedano elektronsko in fizično nadzorovana. V primeru ugotovljenih kršitev sledi izključitev tekmovalca.
 • Tekmuje se po pravilih KZS in UCI in internim pravilnikom SloEnduro. Organizator se pridržuje pravico do dopolnitve pravilnika.
 • Udeleženci tekmujejo na lastno odgovornost
 • Mesto objave rezultatov na prireditvenem prostor in na spletni strani sloenduro.com po zaključku prireditve
 • Delegat SloEnduro: Skrbi za to, da je vse v skladu s pravili in dogovori znotraj SloEnduro (številke, sponzorji, startna mesta itd…)
 • Na dan tekmovanja se bo prijavna služba nahajala na startno-ciljnem prostoru. Do starta-proge in vseh etap bodo postavljene vse potrebne označbe. Upoštevati je potrebno vse cestno prometne predpise.
 • S plačilom startnine tekmovalec potrdi, da se strinja s pogoji razpisa ter, da tekmuje na lastno odgovornost (za mladoletne odgovornost prevzamejo starši oz. polnoletna oseba, ki podpiše prijavni obrazec).
 • Tekmovalci naj bodo pozorni na prevzem čipov pred startom.
 • Vožnja in ogrevanje po progi v času tekmovanja je prepovedano in bo sankcionirano.
 • Ob progi bodo stacionirani redarji.
 • Vsakršna vožnja izven označenih prog je prepovedana in kazniva. Na tekmi bomo naključno kontrolirali, tako fizično kot elektronsko s sistemom za timing SportIdent. Nezabeležen »punch« na določenem delu proge bo pomenil avtomatsko diskvalifikacijo!
 • Obvezna je uporaba zaščitne čelade po pravilniku KZS za enduro (integralna na etapah, vsaj klasična kolesarska na transferjih).
 • Pritožbe bo sprejemala tekmovalna komisija v skladu s tekmovalnim pravilnikom, sprejema jih glavni sodnik do 10 minut po objavi rezultatov ob plačilu kavcije 20€.
 • Zagotovljena je zdravstvena služba.
 • Na tekmi se bo uporabljal sistem za elektronsko merjenje časa. Tekmovalci so dolžni vrniti čipe oz. kartice, v nasprotnem primeru bo organizator obračunal strošek za izdelavo nove, ki znaša 50,00eur
 • Prireditelj si pridržuje pravico spremembe tega razpisa, o čemer bo udeležence pravočasno obvestil.
 • Prireditelj ne odgovarja za posledice, ki jih tekmovalec povzroči sebi, sotekmovalcu ali tretji osebi.
 • Proga bo označena najmanj dan pred pričetkom tekmovanja in pripravljena za ogled.
 • Organizator lahko v primeru slabih vremenskih pogojev ali drugih nepričakovanih situacij, spremeni potek proge, dolžino in število etap, o čemer bo pravočasno obvestil tekmovalce.

Organizator si pridržuje pravico do spremembe razpisa brez predhodnega opozorila

Prijave in štartnina

Začetek prijav

7. april 2017

Način prijave

Prijave bodo potekale preko portala Prijavim.se, druge možnosti ne bodo omogočene. Za uspešno prijavo se šteje, kadar tekmovalec:

 • Pravilno izpolni in odda prijavni obrazec preko portal Prijavim.se
 • Poravna startnino preko portala Prijavim.se ali nakazilo na TRR društva
 • Kopija potrdila o plačilu (velja za tiste, ki se bodo prijavljali v okviru naknadnih prijav) poslan na mail organizatorja.

Zaključek  prijav

Sreda, 3.maj 2017, oziroma do zapolnitev mest

Naknadne prijave

Naknadne prijave bodo možne tudi na dan tekmovanja, oziroma do zapolnitve mest. Organizator bo v primeru zapolnitev mest to sporočil preko družbenega omrežja FB. V kolikor mesta ne bodo zapolnjena, bodo vsi tekmovalci, ki se bodo prijavili na dan tekmovanja, lahko tudi tekmovali.

Štartnina – redna

25 EUR  (za prijave in plačila pred zaključkom prijav – datum zgoraj) – plačilo preko portala prijavim.se ali na TRR društva

Naknadna štartnina

35 € (za vse prijave in plačila po zaključku rednih prijave in plačila na dan dogodka)

Plačilo štartnine

Prijave se lahko izpolnijo preko spletne strani www.prijavim.se . Za prijavo (obvezno) se startnina nakaže na TRR: 6100 0000 9345 521 odprt pri DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA do 3.5.2017 do 24.00 ure, plačilo startnine preko TRR po tem datumu je možno le s kopijo potrdila o plačilu. Plačilo je možno tudi preko portala Prijavim.se, kjer sledite navodilom plačila startnine. Naknadna prijava je, v primeru prostih mest,  mogoča tudi na dan dogodka od 9:00 do 10:30 ure.

Prijave do 3.5.2017 obvezno nakažete na TRR organizatorja. Če nakazujete za druge udeležence pod namen vpišite njihovo ime. Sklic je 00 07052017 kar je tudi datum prireditve. Vse predprijave brez prejetega nakazila se zaračunajo kot prijava na dan dogodka.

Tekmovalci brez licence

Tekmovalci brez licence tekmujejo brez posebnih omejitev. Obvezna je predprijava preko Prijavim.se, kot za vse druge kategorije. Organizator priporoča, ne pa pogojuje tekmovalcem nakup članske KZS kartice, s čimer ima tekmovalec avtomatsko zavarovanje odgovornosti za celotno sezono. Tekmovalec KZS kartico naroči, poravna in pridobi na dan tekmovanja.

Mladoletni tekmovalci

Za mladoletne tekmovalce (rojeni po 6.5.1999) odgovornost prevzamejo starši oz. polnoletna oseba, ki podpiše prijavni obrazec.

Kategorije

Vse kategorije na Enduro Krokar 4Fun 2016 so rekreativnega značaja, tekmovalci pa bodo razvrščeni v različne kategorije po starosti, in sicer:

Moški do 19 let (vključno letnik 1999 in mlajši)

Moški do 30 let (letnik 1998 do vključno 1988)

Moški do 40 let (letnik 1987 do vključno 1978)

Moški nad 40 let (letnik 1977 in starejši)

Ženske (vse starosti)