ensl

Enduro Krokar | 6. maj 2018

 sloenduroicongreen

Enduro Krokar | 6. maj 2018 | Dobrna (SLO)

Osnovne informacije

Organizator:  Kolesarsko društvo Krokar Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna

Datum tekmovanja: 6. maj 2018

Kraj tekmovanja: Dobrna (SLO)

Vodja tekmovanja: Denis Tomazin

Kontakt organizatorja:

mailicongreen  kd.krokar@gmail.com | vodja tekmovanja | Denis Tomazin |+38640142181

mailicongreen  kd.krokar@gmail.com | prijavna služba | Ana Štimulak |+38640634328

mailicongreen  kd.krokar@gmail.com | vodja proge | Miha Miheljak |+38641 917 016

webicongreen  krokar.dobrna.si

fbiconwhite  Facebook Enduro Krokar

Timing služba

mailicongreen  kucipedal@gmail.com  | Aleš Makuc | +38631851539

Opis tekmovanja

Enduro Krokar je enodnevno tekmovanje, ki šteje za točke serije SloEnduro.

V soboto 5. 5. 2018 bodo celoten dan odprti traili za trening. Od 13-14h bo odprta prijavna služba za prevzem startnih stevilk.

V nedeljo, na dan dirke, bo od 8.00 odprta prijavna služba,  tekmovalci pa bodo imeli čas za spoznavnje trase tekmovanja do 10.00 ure. Tekmovalni del bo potekal na hitrostnih preizkušnjah na štirih različnih stezah v Dobrni in okolici. Predviden zaključek tekmovanja pa je okrog 15.00.

Trasa v dokumentu PDF

Več o trasi

Format tekmovanja

Klasični format s štirimi  hitrostnimi preizkušnjami oz. etapami, z možnostjo treninga en dan prej.

Vrstni redi na štartu

Startni redi tekmovanja bodo pripravljeni po pravilih SloEnduro, tekmovalci pa bodo vozili v normalnem vrstnem redu, torej najvišje uvrščeni z lestvico (številka 1) starta prvi, sledijo vsi ostali po razvrstitvi.

Spored tekmovanja

Sobota, 5. maj 2018
od 09.00 – Prosti trening
13.00 – 14:00 registracije in prevzem štartnih številk

Nedelja, 6. maj 2018
8.00 – 10:00 registracije in prevzem štartnih številk
8:00 – 10.00 prosti trening
10.00 – 17.00 Tekmovanje
Razglasitev rezultatov po prihodu zadnjega tekmovalca.

Opis trase tekmovanja

Dirka bo potekala na trasi s štirimi različnimi etapami, v skupni dolžini spustov približno 5,5 km in višinsko razliko približno 950 m. Trase hitrostnih preizkušenj so večinoma speljane po novih poteh okoli Dobrna, pretežno po zemljnati podlagi z nekaj odseki korenin in kamenja. V večini trase sestavljajo gozdne poti, nekaj pa je tudi odprtih poti. Trase etap so deloma tehnične deloma hitre, transferji pa potekajo po asfaltiranih cestah in makedamskih poteh nazaj na vrh.

Start in cilj se bosta nahajala v centru Dobrne. Tam se bo nahajala tudi okrepna cona, kjer bo organizator pripravil pijačo in malico za vse udeležence.

Točen potek trase tekmovanja s karto proge bo objavljen teden pred tekmovanjem.

kendasuperstage

Na tekmi bo organizirana Kenda SuperEtapa. Po organizatorjevi presoji bo izbrana najbolj »posebna« etapa tekme. To je lahko najdaljša, najtežja, ena od novih etap ali kakorkoli drugače tista, ki bi se morala tekmovalcem najbolj vtisniti v spomin.

Najhitrejši na Kenda SuperEtapi bo nagrajen s strani Kende.

Prihod do prizorišča

Glavno prizorišče bo v centru Dobrne, kjer bo tudi prijavna služba, timing služba in informacije. Tu bo tudi izhodišče za transfer za etape. Parkirišča se nahajajo tik ob prihodu v Dobrno na desni strani.

Google maps: https://goo.gl/maps/5GVUqyPrrRx

Zaščitna oprema

Zahtevana je zaščitna oprema po pravilniku SloEnduro. Na etapah je obezna integralna “full-face” čelada, ščitniki za kolena in dolge rokavice. Priporočljiv je ščitnik za hrbet (želva) in ščitniki za komolce.

Na transferjih lahko tekmovalci vozijo z navadno XC čelado. Ščitniki morajo biti na etapah pravilni nameščeni, na transferjih pa jih tekmovalci niso obvezni uporabljati (razen najmanj XC čelade).


 Splošne določbe

 • Tekmuje se po pravilih UCI in KZS za enduro, ter SloEnduro pravilniku.
 • Kakršna koli krajšanja etap niso dovoljena in bodo tudi nenapovedano elektronsko in fizično nadzorovana. V primeru ugotovljenih kršitev sledi izključitev tekmovalca.
 • Tekmuje se po pravilih KZS in UCI in internim pravilnikom SloEnduro. Organizator se pridržuje pravico do dopolnitve pravilnika.
 • Udeleženci tekmujejo na lastno odgovornost
 • Mesto objave rezultatov na prireditvenem prostor in na spletni strani sloenduro.com po zaključku prireditve
 • Delegat SloEnduro: Skrbi za to, da je vse v skladu s pravili in dogovori znotraj SloEnduro (številke, sponzorji, startna mesta itd…)
 • Na dan tekmovanja se bo prijavna služba nahajala na startno-ciljnem prostoru. Do starta-proge in vseh etap bodo postavljene vse potrebne označbe. Upoštevati je potrebno vse cestno prometne predpise.
 • S plačilom startnine tekmovalec potrdi, da se strinja s pogoji razpisa ter, da tekmuje na lastno odgovornost (za mladoletne odgovornost prevzamejo starši oz. polnoletna oseba, ki podpiše prijavni obrazec).
 • Tekmovalci naj bodo pozorni na prevzem čipov pred startom.
 • Vožnja in ogrevanje po progi v času tekmovanja je prepovedano in bo sankcionirano.
 • Ob progi bodo stacionirani redarji.
 • Vsakršna vožnja izven označenih prog je prepovedana in kazniva. Na tekmi bomo naključno kontrolirali, tako fizično kot elektronsko s sistemom za timing SportIdent. Nezabeležen »punch« na določenem delu proge bo pomenil avtomatsko diskvalifikacijo!
 • Obvezna je uporaba zaščitne čelade po pravilniku KZS za enduro (integralna na etapah, vsaj klasična kolesarska na transferjih).
 • Pritožbe bo sprejemala tekmovalna komisija v skladu s tekmovalnim pravilnikom, sprejema jih glavni sodnik do 10 minut po objavi rezultatov ob plačilu kavcije 20€.
 • Zagotovljena je zdravstvena služba.
 • Na tekmi se bo uporabljal sistem za elektronsko merjenje časa. Tekmovalci so dolžni vrniti čipe oz. kartice, v nasprotnem primeru bo organizator obračunal strošek za izdelavo nove, ki znaša 50,00eur
 • Prireditelj si pridržuje pravico spremembe tega razpisa, o čemer bo udeležence pravočasno obvestil.
 • Prireditelj ne odgovarja za posledice, ki jih tekmovalec povzroči sebi, sotekmovalcu ali tretji osebi.
 • Proga bo označena najmanj dan pred pričetkom tekmovanja in pripravljena za ogled.
 • Organizator lahko v primeru slabih vremenskih pogojev ali drugih nepričakovanih situacij, spremeni potek proge, dolžino in število etap, o čemer bo pravočasno obvestil tekmovalce.

Prijave in štartnina

Začetek prijav

8. marec 2018

Način prijave

Prijave bodo potekale preko portala Prijavim.se, druge možnosti ne bodo omogočene. Za uspešno prijavo se šteje, kadar tekmovalec:

 • Pravilno izpolni in odda prijavni obrazec preko portal Prijavim.se
 • Poravna startnino preko portala Prijavim.se ali nakazilo na TRR društva
 • Kopija potrdila o plačilu (velja za tiste, ki se bodo prijavljali po 30.4.) poslan na mail organizatorja.

Zaključek  prijav

Zgodnje prijave se zaključijo 30.4.2018

Naknadne prijave od 1.5. do 5.5.2018

Možne tudi še prijave na dan dirke

Naknadne prijave

Razpisani so trije roki za prijave. Predprijave potekajo od 8. marca do 30. aprila.

Naknadne prijave bodo možne še od 1. do 5. maja.

Možne pa so tudi še prijave na dan tekmovanja.

Štartnina – redna

V predprijavah od 8. marca do 30. aprila je prijava 35,00eur

Naknadna štartnina

V naknadnih prijavah od 1. do 5. maja je prijava 40,00eur

Na dan dirke znaša prijava 45,00eur

Plačilo štartnine

Prijave in plačilo štartnin se izvede preko spletne strani www.prijavim.se. Prijava preko prijavim.se velja za vse prijave med 8. 3. in 30.4.

Tekmovalci brez licence

Tekmovalci brez licence tekmujejo brez posebnih omejitev. Obvezna je pred prijava preko Prijavim.se, kot za vse druge kategorije. Organizator priporoča, ne pogojuje tekmovalcem nakup članske KZS kartice, s čimer ima tekmovalec avtomatsko zavarovanje odgovornosti za celotno sezono. Tekmovalec KZS kartico naroči, poravna in pridobi na dan tekmovanja. Tekmovalci brez licence lahko nastopajo le v kategoriji HOBI.

Mladoletni tekmovalci

Za mladoletne tekmovalce (rojeni po 6.5.2000) odgovornost prevzamejo starši oz. polnoletna oseba, ki podpiše prijavni obrazec.

Kategorije

Tekmovanje bo potekalo po SloEnduro kategorijah

ABSOLUTNA KATEGORIJA

MLADINCI (2000 in mlajši)

MOŠKI (1999 do vključno 1989)

MASTER 1 (1988 do vključno 1979)

MASTER 2 (1978 in starejši)

WOMEN (vse letnice)

HOBI (vse letnice)