ensl

Tekmovalni pravilnik 2015

 

Objavljamo osnutek pravil KZS za 2015. V nadaljevanju boste našli izsek iz »PRAVILNIKA NACIONALNEGA POKALA IN DRŽAVNEGA PRVENSTVA V DISCIPLINAH GORSKEGA KOLESARSTVA IN BMX« Kolesarske Zveze Slovenije, ki se nanaša na disciplino Enduro.Pravilnik še ni uraden in ni potrjen s strani KZS. Do njegove potrditve predlagamo, da se napisanih pravil držimo na vseh tekmovanjih.Preberi še: SloEnduro Pravilnik 2015

 

 


Tekmovalni pravilnik v disciplini enduro, Kolesarske Zveze Slovenije

 

Splošno

 

Pravila tekmovanja na tekmah v disciplini enduro določa tekmovalni pravilnik Kolesarske Zveza Slovenije (KZS). Ta pravilnik določa pravila tekmovanja za vse sodelujoče na tekmah v disciplini enduro na ozemlju Republike Slovenije. Pravila, ki jih predpisuje Odbor za gorsko kolesarstvo pri KZS, prično veljati na osnovi kandidature organizatorja za izvedbo tekmovanja takoj po prijavi in uvrstitvi tekme v koledar KZS.

V nadaljevanju objavljamo izsek iz »PRAVILNIKA NACIONALNEGA POKALA IN DRŽAVNEGA PRVENSTVA V DISCIPLINAH GORSKEGA KOLESARSTVA IN BMX«, ki se nanaša na disciplino enduro.

 

Celoten pravilnik najdete v dokumentu: »KZS pravilnik za MTB in BMX«

 

Definicija

71. člen

 

Enduro je tekmovalna disciplina gorskega kolesarstva, kjer so tekmovanja razdeljena na več etap. Tekmuje se individualno z v naprej določenimi časovnimi presledki. Znotraj posamezne tekme je trasa razdeljena na hitrostne preizkušnje in transferje. Na hitrostnih preizkušnjah se meri čas tekmovalca, medtem ko transferji služijo le za prehod tekmovalca iz ene na drugo preizkušnjo in takrat časi niso merjeni. V končnem rezultatu se upošteva seštevek časov vseh hitrostnih preizkušenj. Posamezne hitrostne preizkušnje so praviloma spusti, lahko pa se vmes pojavljajo tudi krajši vzponi in ravnine.

Hitrostna preizkušnja = HP (v nadaljevanju)

 

Tekmovališče in proga

Splošne določbe

72. člen

 

Enduro tekmovanje mora biti sestavljeno z več HP in transferjev med njimi. Tekmovanje se mora pričeti s transferjem do prve HP, ter končati s transferjem od zadnje HP do cilja, pri čemer dolžina le-teh ni določena.

Tekmovanje mora potekati na vsaj 3 HP, pri čemer morata biti vsaj dve različni trasi (dvakrat se lahko tekmuje po isti trasi). Višinska razlika tekmovanja mora znašati od 800 pa do 1500m. Pričakovan skupni čas vseh etap je minimalno 12 minut, maksimalni pa naj ne bi presegal 30 minut.

V primeru uporabe mehaniziranega prevoza na štart (žičnica, avtomobil…) se lahko obseg dolžine tekmovanja poveča.

Organizator mora zagotoviti, da je celotna trasa označena, vključno s štartom, ciljem in transferji, najmanj 24 ur pred začetkom tekmovanja, ter s tem omogočiti ogled trase vsem tekmovalcem.

Organizator mora zagotoviti zemljevid z vrisano traso tekmovanja najmanj dan pred ogledom trase in ga dati na vpogled tekmovalcem.

Dopuščene so tudi druge oblike tekmovanja kot je npr. dirka s skupinskim štartom, dirka na isti trasi z več vožnjami in podobne oblike, kadar gre za promocijske in druge dopolnilne prireditve (npr. serija SloEnduro 4Fun).

 

Hitrostne preizkušnje (HP)

73. člen

 

Vse trase HP morajo imeti cilj nižje od štarta, lahko pa vsebujejo vzpone in ravnine, pri čemer delež vzpona predstavlja največ 10% višinske razlike ali dolžine celotne trase.

Priporočljive so trase z 200 do 500 metri negativne višinske razlike, ter 2000 do 5000 metri dolžine.

Trasa posamezne HP mora v večini potekati po naravnih poteh.

Trasa HP mora biti jasno označena s tablami in označevalnimi traki. Kjer je možnost, da bi tekmovalec zavil na napačno pot (križišče ali podobno), mora biti trasa jasno označena z opozorilnim trakom. Tudi kjer ni križišč, mora biti trasa označena do takšne mere, da tekmovalec ni nikdar v domu, če je na pravi poti ali ne.

Na etapah morajo biti prisotni redarji, ki skrbijo za red. Priporočeno je, da ob trasi stoji povprečno 1 redar na 200m trase. Na nekaterih mestih naj bodo bolj pogosto, na drugih manj, odvisno od izpostavljenosti. Predvsem so pomembna križišča, tehnični odseki, izpostavljeni odseki, prečkanje ceste itd…)

Priporočljivo je, da redarji ob progi poznajo pravila endura, ki jih lahko nato uporabijo za pomoč pri izvedbi in nadzor nad upoštevanjem pravil. Vsako kršenje pravil (vožnja brez čelade, krajšanje proge…) lahko redar prijavi sodnikom ali vodji tekmovanja, ki nato tekmovalca opozori ali kaznuje.

Obvezno morata biti na štartu in cilju vsake etape prisotna tudi merilca časa, ki skrbita za pravilen potek štartov in merjenje časov.

Vratica: organizator lahko progo na določenih mestih označi z jasno vidnimi vraticami (npr. količek s trakom na levi in desni strani proge), ki predstavljajo pravilen potek proge. Tekmovalec mora vratica v takem primeru upoštevati in peljati skozi njih, v nasprotnem primeru se upošteva, da ni pravilno izpeljal trase.

Jasno morata biti označeni štartna in ciljna črta na vsaki HP.

Kadar je potrebno, mora organizator poskrbeti za zmanjšanje hitrosti tekmovalcev v cilju (z šikano ali podobnim varnim načinom).

Ker se uporablja Sportident sistem za merjenje časa, mora biti cilj jasno označen z dobro vidno oznako. Če je možno, naj bo jasno označena bližina cilja 15m pred njim z ustreznim znakom.

Če tekmovalec nehote zapelje izven označene trase in pretrga trak, se mora vrniti na traso na istem mestu, kot jo je zapustil, popraviti trak in potem nadaljevati s tekmovanjem. Neizpolnjevanje te zahteve pripelje do diskvalifikacije.

Tekmovalcem je prepovedano kakorkoli spreminjati traso med ali pred tekmovanjem.

Organizator lahko spremeni traso brez predhodnega opozorila v primeru nenadnih situacij, kot je sprememba vremena. O tem obvesti vodje ekip ali tekmovalce same.

 

 

Transferji

74. člen

 

Transferji potekajo po odprtih poteh in cestah, časi se ne merijo.

Trasa transferja mora biti označena z vidnimi tablami na vseh križiščih, kjer je možno, da bi tekmovalec zašel s prave poti.

Tam je tekmovanje zaustavljeno in tekmovalci se morajo ravnati po vseh cestno prometnih predpisih, ter določilih iz tega pravilnika.

Transferji lahko potekajo po odprtih cestah ali po poteh, vendar ne tam, kjer potekajo HP tekmovanja.

Organizatorji lahko za transferje vključijo tudi žičniške naprave ali motorna prevozna sredstva (kombiji, avtobusi).

 

Osrednji prostor

75. člen

 

Organizator mora za delo ekip zagotoviti pokrit prostor z mizo in stoli za prijavno službo, ki ne sme biti oddaljen več kot 300 metrov od štarta in pokrit prostor z mizo, stoli in električnim priključkom za računalnik časomerilca. Ta prostor mora biti neposredno ob ciljni črti in zaščiten pred gledalci in ostalimi udeleženci tekme.

 

 

Potek tekmovanja

76. člen

 

Pred enduro tekmovanjem, mora organizator vsaj dan prej označiti celotno traso in omogoči ogled le-te.

Ogled trase za tekmovalce ni obvezen, je pa zelo priporočljiv.

Vsako enduro tekmovanje se prične z odhodom tekmovalcev na prvi transfer, proti štartu prve etape. Tekmovalci na prvi transfer štartajo individualno z v naprej določenimi časovnimi presledki, ali v skupinah po 3, 5, 10 tekmovalcev, pri čemer mora biti časovni presledek med skupinami, seštevek vseh presledkov med posamezniki (npr. skupina 5 tekmovalcev s presledki 30 sekund štarta v presledkih 150 sekund  – 5×30 sekund).

Posamezne HP tekmovalci štartajo vedno le individualno.

Organizator v naprej določi časovnico posameznih štartov na začetku, posameznih HP in cilja. V razpisu mora določiti potek tekmovanja, točno časovnico pa objavi dan pred tekmovanjem.

Kadar gre za drugačno obliko tekmovanja, kot je to omenjeno v zadnjem odstavku 72.člena tega pravilnika, so pravila in potek tekmovanja določena z razpisom.

 

Hitrostne preizkušnje in transferji

77. člen

 

Med tekmovanjem so točno določeni časi štartov posameznih HP, medtem ko transferji med etapami niso merjeni.

Tekmovalec ima določen natančen štart vsake posamezne HP. V primeru, da ga ob določenem času ni na štartu HP, se smatra, da je zamudil na štart.

Če tekmovalec zamudi na štart, se mu ne glede na to omogoči običajno merjenje časa, kaznuje pa se ga z 30 sekundnim pribitkom na končni rezultat, za vsak zamujeni štart (npr. 3x zamujeni štart = 3×30 sekund pribitka).

Priložnost za njegov štart na začetku HP odredi štarter, ki mora upoštevati poštene pogoje za vse in ne sme spustiti »zamudnikov« tik pred tekmovalci, ki so pravočasno na štartu.

Če tekmovalec štarta prekmalu, se ga lahko kaznuje s pribitkom časa 30 sek.

Kadar so časi merjeni ročno, lahko organizator izjemoma uporabi tudi pravilo, po katerem se merjenje časa začne točno po urniku in se tako v čas etape avtomatsko všteje tudi čas zamude. To določa razpis, v katerem mora organizator natančno predstaviti način merjenja časov.

Kadar sta cilj zadnje etape in ciljni prostor ločena, lahko organizator omeji čas prihoda od zadnje etape do ciljnega prostora. V primeru zamude se lahko tekmovalca kaznuje s 30 sekund pribitka k končnemu seštevku vseh etap.

Tako na etapi, kot na transferjih, se morajo tekmovalci strogo držati predpisane trase.

Organizator in sodnik ali delegat tekmovanja lahko nenapovedano opazujeta traso na transferju ali etapi.

Med etapami je dovoljena vožnja le po označeni trasi. Kjer trasa ni natanko označena, se morajo tekmovalci držati uhojene ali zvožene poti. Vožnja izven poti z namenom krajšanja poti se lahko kaznuje z kazenskim pribitkom sekund ali odvzemom določenega števila točk kadar tekmovanje poteka v sklopu določene serije ali pokala, v kolikor se prekršek ugotovi po tekmovanju. Možno je kaznovanje na podlagi videa, slik ali kateregakoli drugega dokaznega materiala po tekmi. Končno odločitev o kaznovanju lahko izreče sodniška ekipa prisotna na tekmi ali tekmovalna komisija določene serije ali pokala (npr. SloEndura).

Če se ugotovi, da je tekmovalec nepravilno prevozil traso, se ga lahko kaznuje s pribitkom časa 60 do 180 sekund.

Vsak tekmovalec je uvrščen glede na vsoto njegovih časov v posameznih HP, z dodanimi morebitnimi pribitki časa zaradi zamude ali neupoštevanja pravil.

 

Štartna procedura na HP: Tekmovalec mora štartati z enim stopalom na tleh. Štart z obemi stopali na pedalih ni dovoljen in se lahko kaznuje s pribitkom sekund, štarter pa je dolžan tekmovalca opozoriti na nepravilnost. Kadar se uporablja Sportident sistem za merjenje časa mora tekmovalec najprej »aktivirati« kartico, šele na to lahko s stopalom zapusti tla in začne z vožnjo.

Merjenje časa z SPORTIDENT:

Kadar se uporablja sistem za merjenje časov Sportident, je čip oz. kartica odgovornost tekmovalca. Če tekmovalec kartico izgubi po svoji krivdi, se mu časi ne merijo več. S tekmovanjem lahko nadaljuje, a njegove vožnje ne bodo merjenje in rezultat ne bo upoštevan.

V primeru okvare kartice ali v primeru, če tekmovalec nevede ne zabeleži cilja in ostane brez zmerjenega časa, se mu upošteva čas, ki ga je dosegel tekmovalec, uvrščen na mesto njegove povprečne uvrstitve (zaokrožene navzgor)  v etapah.

 

 

Zunanja pomoč

78. člen

 

Prepovedana je vsaka zunanja pomoč tekmovalcem pri popravilu koles in prevozih na štart HP. Podvajanje?

Prepovedana je zunanja asistenca tekmovalcem med tekmovanjem pri popravilu koles, prevozih na štart HP, menjavo opreme. Tekmovalci si lahko pomagajo med seboj.

Zunanja pomoč je dovoljena v servisni coni, ki jo predpiše organizator. V servisni coni je dovoljena pomoč članov ekipe, ni pa dovoljena menjava delov kolesa, kot določa ta pravilnik.

 

Kolo

79. člen

 

Tekmovalcem med tekmovanjem ni dovoljeno menjati okvirja ali delov okvirja, vzmetnih vilic in obročnikov.

Organizator lahko opravi nadzor nad tem pravilom s tem, da pri prijavi vsak tekmovalec prejme nalepke, ki jih nalepi na okvir, vilice, nihajko in napere obeh obročnikov. Tekmovalčeva dolžnost je, da poskrbi, da so te nalepke do konca tekmovanja prilepljene na vidnem mestu. V primeru da organizator ugotovi, da je tekmovalec zamenjal dele na kolesu, sledi diskvalifikacija iz tekmovanja. Menjava omenjenih delov ni dovoljena niti v servisni coni.

 

Zaščitna Oprema

80. člen

 

Tekmovalec mora skozi celoten potek tekmovanja nositi čelado, tako na HP, kot na transferjih.

Med spusti po etapah je obvezna integralna ali t.i. full-face čelada, ščitniki za kolena in dolge rokavice. Organizator lahko zahteva tudi drugo zaščitno opremo, če smatra, da trasa tekmovanja to zahteva.

Na transferjih je obvezna uporaba vsaj klasične kolesarske čelade, uporaba ostale opreme pa ni obvezna.

Tekmovalec lahko s seboj nosi klasično čelado, ki jo uporabi na transferjih, integralno čelado in ostalo predpisano opremo pa uporabi na HP.

Tekmovalcu, ki pri sebi nima vse zaščitne opreme, se lahko že pred prvim transferjem prepove štart tekme.

Vsak tekmovalec mora poskrbeti za svojo opremo in rezervne dele, vsaka zunanja pomoč je prepovedana. Izjema je servisno območje, kjer je med tekmovanjem dovoljena pomoč tekmovalcem s strani serviserjev in ostalih članov ekipe.

Priporočljivo je, da ima tekmovalec pri sebi mobilni telefon, da se ga lahko kontaktira ali sam pokliče organizatorja v nujnih primerih.

 

Fair play

81. člen

 

Narava enduro tekmovanja zahteva veliko mero sodelovanja med udeleženci, še posebej, ko gre za poškodbe pri padcih.

Če tekmovalec dohiti sotekmovalca, ki je bil udeležen v padec, se mora prepričati, da je z njim vse v redu in mu po potrebi pomagati.

Kadar se izkaže, da tekmovalec ni nudil ustrezne pomoči sotekmovalcu, ko jo je le-ta potreboval, se ga lahko kaznuje z diskvalifikacijo.

Če tekmovalec prekine tekmovanje zaradi pomoči sotekmovalcu, se mu na HP, kjer se to zgodi, ne meri časa, ampak se mu pribeleži čas, ki ga je dosegel tekmovalec, uvrščen na mesto njegove povprečne uvrstitve (zaokrožene navzdol)  v etapah.

Na primer: Tekmovalec je dosegel 2., 5. in 7. mesto v prvi, drugi in četrti etapi. V tretji se je ustavil, da bi pomagal ponesrečenemu tekmovalcu in tako žrtvoval svojo uvrstitev. Njegova povprečna uvrstitev na tekmovanju (2 + 5 + 7, deljeno s 3) je 4,67, torej se mu upošteva enak čas, kot ga je v tretji etapi dosegel tekmovalec na 4.mestu.

Tekmovalcu, ki je prekinil svoje tekmovanje zaradi pomoči ponesrečenemu sotekmovalcu, se tudi ne upošteva pribitka časa ob zamudi na vsak naslednji štart.

Pravila iz naslova »fair play« se ne nanašajo na tehnične težave tekmovalcev s kolesi in opremo.

Upravičenost vseh oprostitev iz naslova »fair play« ugotavlja sodnik tekmovanja skupaj z organizatorjem.

Tekmovalci morajo skrbeti za poštene pogoje vseh udeležencev. V primeru, da opazijo tekmovalca, ki ne upošteva pravil (ne nosi čelade na transferju, krajša progo, menja dele kolesa), ga morajo na to opozoriti in razložiti, da takšno početje ni pošteno do ostalih sotekmovalcev, ki se držijo pravil.

Počasnejši tekmovalci morajo omogočiti prehitevanje hitrejšim tekmovalcem, ki štartajo za njimi.

 

Varnost

82. člen

 

Za varnost na tekmovanju je odgovoren organizator in vsi udeleženci.

Tehnični delegat pred tekmovanjem ugotovit, če je poskrbljeno za varnost kot določajo pravila.

Organizator mora primerno označiti predvsem trase HP in jih tudi opremiti z redarskimi mesti, kjer redarji skrbijo za varnost.

Redarji morajo biti prisotni predvsem na vseh križiščih trase HP in skrbeti, da se na trasi tekmovanja ne znajdejo drugi udeleženci.

Vsa križišča morajo biti jasno označena z opozorilnim trakom in po potrebi tablo.

Vedno mora biti na tekmovanju prisotno reševalno vozilo z zdravnikom, priporočljiva pa je tudi ekipa gorskih reševalcev.

V primeru da reševalno voziljo pelje poškodovanega, mora biti tekma ustavljena do prihoda nadomestnega ali istega reševalnega vozila na prizorišče.

Organizator mora vsem tekmovalcem posredovati telefonsko številko za nujno pomoč in določiti koordinatorja za varnost, ki bo dosegljiv na tej številki. Najbolje je, če številko namesti na nalepko s časovnico tekmovanja, ki jo prejme vsak tekmovalec.

Tekmovalci morajo upoštevati pravila in se po njih ravnati.

Tekmovalci so dolžni opozoriti na nevarnost na progi, kar sporočijo organizatorji na številko za klic v sili ali pa tehničnemu delegatu.

V skladu s kodeksom »fair playa«, morajo pomagati sotekmovalcem v stiski in opozoriti ostale tekmovalce, v primeru, da ne upoštevajo pravil.

Tekmovalci morajo organizatorja opozoriti na izredne razmere na progi kot so npr. strgan opozorilni trak, skala na progi, ki se je prikotalila z brega, podrto drevo ipd…

Vsi tekmovalci morajo biti zavarovani za odgovornost, kar zagotavlja licenca UCI – KZS ali članska izkaznica KZS. V primeru, da nimajo licence ali članske izkaznice, mora organizator zagotoviti plačilo enodnevne licence in s tem primernega zavarovanja tekmovalcev.

Tekmovanje mora biti zavarovano za primer odgovornosti.

 

 

 

Kategorije za Enduro

 

83. Člen

 

Kategorije za Enduro tekmovanja v 2015 so:

 

Kategorija Letnica Kategorije po MTB licencah:
ABSOLUTNA (Absolute) Združena – vse starosti Nedoločeno
MLADINCI (Juniors) 1997 in mlajši Mladinci in vsi mlajši
ČLANI (Men) 1996 do vključno 1986 Elite, U23 in Amaterji
MASTER1  (Master1) 1985 do vključno 1976 Master1
MASTER2 (Master2) 1975 in starejši Master2 in vsi starejši
ŽENSKE (Women) Združena – vse starosti Vse licencirane
HOBI (Hobby) Nedoločeno Brez licence

 

 

 

 

Naloge sodelujočih

 

Naloge organizatorjev (dodatno)

 

 

84. člen

 

 

Naloge sodnikov (dodatno)

85. člen

 

Preverja ali imajo tekmovalci predvideno zaščitno opremo. Tekmovalcem brez predpisane zaščitne opreme ne dovoli štarta.

Preverja potek merjenja časov in če se izvaja ročno beleženje časov za primer tehnične okvare sistema.

Glavni sodnik organizatorju in štarterjem za posamezne HP predstavi pravilno proceduro, kot jo določa ta pravilnik, kasneje pa preveri, če se organizator tega drži.

 

 

Naloge tehničnega delegata (dodatno)

86. člen

 

OGK lahko imenuje tehničnega delegata kot zastopnika, poslanca in predstavnika KZS. Je tisti, ki potrdi končno verzijo proge in odloča o spremembah proge. Sodeluje s sodnikom.

 

 Ostale določbe (dodatno)

87. člen

 

Sodnik ali organizator lahko prekršek upošteva tudi, če ga ni sam opazil, v primeru, da posamezno kršenje tekmovalca prijavijo trije drugi tekmovalci, z vsaj dveh različnih ekip.

Minimalna starost maršalov na tekmah je 18 let.

Državni prvak kategorije lahko na levem rokavu dresa nositi črte slovenske zastave.
Na enduro tekmah je obvezen predtekmovalec, ki preveri, če je trasa posamezne HP zavarovana in prosta, ter redar za zadnjim tekmovalcem, ki preveri, če ni na progi morda ostal tekmovalec v težava, ter sporoči redarjem, da je konec tekme po določeni HP.

Bistveni dokument, ki določa pravila za posamezno tekmo je RAZPIS ORGANIZATORJA. Ne glede na ta pravilnik, lahko razpis vsebuje spremembe ali dodatke k tem pravilom, kar morajo tekmovalci na tekmah upoštevati. Pred objavo razpisa, morajo le-tega pregledati člani OGK, sodnik in tehnični delegat, ter ga potrditi.

 

 

 

Kolesarska Zveza Slovenije