ensl

SloEnduro Pravilnik 2015

Objavljamo osnutek pravilnika serije SloEnduro, ki še ni potrjen s strani organizatorjev in OGK. Do končne potrditve predlagamo, da se na vseh tekmovanjih držimo spodnjih pravil.

PRAVILNIK SERIJE SLOENDURO ZA SEZONO 2015

 

Splošno

1.člen

 

 

Ta pravilnik določa pravila in postopke za vse sodelujoče na tekmah SloEnduro serije v enduru.

Serija SloEnduro je sestavljena z večih tekmovanj tekom sezone, posebna pravila serije pa določa delovna skupina SloEnduro, ki jo sestavljajo organizatorji posameznih tekmovanj, ter drugi predstavniki. Pravila, ki jih predpisuje SloEnduro, prično veljati na osnovi kandidature organizatorja za izvedbo tekmovanja takoj po uvrstitvi tekme v koledar SloEnduro.

 

 

Pravila tekmovanja

2.člen

 

Tekmuje se po pravilih določenih s tem pravilnikom, po Pravilniku nacionalnega pokala in državnega prvenstva v disciplinah gorskega kolesarstva in BMX, pri KZS in po pravilih UCI. Vsa pravila določena s temi pravilniki se upoštevajo na tekmah SloEnduro, če ni navedeno drugače.

Tekme SloEnduro so merjene z sistemom za merjenje časa ali ročno. Kadar se uporablja merilni sistem s karticami Sportident, je norma natančnosti 1sekunda. Kadar imata dva tekmovalca isti čas, si delita mesto uvrstitve.

Postaje za merjenje časov morajo biti v cilju hitrostnih preizkušenj postavljene na vidnem mestu in jasno označene tako, da tekmovalec jasno vidi kam mora zapeljati.

Organizator tekme je dolžan razložiti način merjenja časov in navodila za ravnanje tekmovalcev.

Tekmovalci so se dolžni seznaniti z načinom merjenja časov in se podučiti o uporabi sistema.

Organizator mora v cilju posamezne hitrostne preizkušnje zagotoviti znižanje hitrosti z postavljeno šikano, ovinkom ali podobno oviro pred koncem etape.

 

 

Rangiranje tekmovanj

3.člen

 

Tekmovanja SloEnduro so razdeljena na serijo SloEnduro in serijo 4Fun, pri čemer se med seboj razlikujejo po obsegu in težavnosti tekmovanja. Tekme SloEnduro so praviloma dvodnevne, kjer prvi dan tekmovanja poteka vsaj prolog ali pa že prav hitrostne preizkušnje. Tekme 4Fun so praviloma enodnevne, z manjšim obsegom hitrostnih preizkušenj. Čas za ogled tras je praviloma na voljo tudi na dan tekmovanja. Format tekem 4Fun je fleksibilen in se lahko med posameznimi preizkušnjami razlikuje. Točkovanja in druge podrobnosti so določene znotraj tega pravilnika.

 

 

 

Tekme v tujini

4.člen

 

Pravila na tekmah serije SloEnduro se lahko na posameznih tekmah tudi spremenijo. Predvsem na tekmah v tujini (Italija, Hrvaška…) se lahko pravila razlikujejo od domačih, zato je v tem primeru potrebno upoštevati pravila organizatorja in države, kjer SloEnduro gostuje.

Točna pravila in pogoji tekmovanja se navajajo v razpisu tekmovanja, ki ga mora pripraviti organizator.

 

 

Prijava tekme in razpis

5.člen

 

 

Razpis je temeljni akt vsake posamezne tekme. Ne glede na določila pravilnikov KZS in SloEnduro, lahko razpis vsebuje spremembe ali dodatke k tem pravilom, kar morajo tekmovalci na tekmah upoštevati.

Končna določila po katerih se tekmuje določa organizator s svojim razpisom.

Pred objavo razpisa, morajo le-tega pregledati člani SloEnduro v sodelovanju z OGK, ter ga potrditi.

Razpis mora organizator tekme poslati SloEnduru in OGK najkasneje 30 dni pred pričetkom tekme.

OGK ga razpošlje vsem registriranim klubom v Sloveniji in objavi na spletnih straneh KZS.

SloEnduro objavi razpis in vse informacije na spletni strani sloenduro.com.

Razpis mora biti dostopen za javnost najkasneje 14dni pred tekmovanjem.

Razpis se objavi na enotnem obrazcu, ki ga organizatorju predloži SloEnduro, organizator pa na obrazcu za razpis izpolni vse zahtevane podatke.

V kolikor organizator ne pošlje razpisa na SloEnduro v predpisanem roku ali je razpis neustrezen in ne vsebuje predpisane vsebine, lahko SloEnduro tekmi še pred pričetkom tekme odvzame status SloEnduro in ga izključi iz serije.

Osnovne informacije o vseh prireditvah (datum, kraj, kontakt) naj bodo objavljene na spletni strani SloEnduro že pred sezono.

Če organizator prijavi tekmovanje v koledar, pa ga ne izvede, se ga kaznuje s prepovedjo vpisa v koledar za naslednje leto.

Organizator mora v primeru, da zaradi objektivnih razlogov odpove tekmovanje, ki je vpisano v letni koledar, le to pisno odpovedati 30 dni pred napovedanim datumom.

Odpoved je treba poslati na SloEnduro, ki obvesti vse klube. Objektivne razloge za odpoved dirke ugotavlja SloEnduro.

 

 

Urnik tekmovanja

6.člen

 

Na dan tekmovanja so aktivnosti določene z urnikom, ki je dokončen in enoten. Organizator mora določiti urnik tekmovanja in ga vključiti v razpis. Urnik mora vsebovati čas za ogled trase najmanj en dan pred tekmovanjem. Morebitni prolog se organizira v poznih popoldanskih urah, dan pred glavnim tekmovanjem. Glavno tekmovanje se mora praviloma začeti v dopoldanskih urah.

Ne glede na določila v tem členu pravilnika, so tekme serije 4Fun lahko na sporedu kasneje, v popoldanskih urah. Organizator je dolžan zagotoviti čas za ogled trase na dan tekmovanja, lahko pa tudi že dan pred tekmovanjem.

 

Prijave tekmovalcev in štartnine

7.člen

 

 

Vse informacije glede predprijav se objavijo v razpisu in na spletni strani sloenduro.com.

Zbiranje predprijav na tekmo se zaključi najkasneje v četrtek ob 24:00 oz. takrat, ko to določi organizator v razpisu.

Predprijava mora vsebovati  priimek in ime tekmovalca, ime kluba, kategorijo in številko licence, članske izkaznice KZS ali datum rojstva.

Predprijave se pošiljajo po elektronski pošti ali z izpolnitvijo spletnega obrazca na spletni strani prireditve ali sloenduro.com.

Točne informacije o predprijavah določi organizator in so dostopne na sloenduro.com

Tekmovalec (ali vodja ekipe oziroma spremljevalec) se mora v pisarni dirke prijaviti in prevzeti startne številke.

V kategorijah Člani, Master1, Master2, Mladinci in Ženske, lahko nastopajo le tekmovalci z veljavno UCI licenco.

V kolikor tekmovalec licence ali članske izkaznice nima, lahko nastopi le v kategoriji HOBI, ob prijavi pa predloži osebni dokument iz katerega je razviden datum rojstva in kraj bivanja.

Organizator lahko zahteva zavarovanje udeležencev za odgovornost, kar sicer krije licenca ali članska izkaznica. V kolikor je mogoče lahko tudi omogoči zavarovanje udeležencev na dan tekmovanja na strošek vsakega udeleženca, ki ga poravna ob plačilu štartnine.

Organizator ima pravico zavrniti nastop tekmovalcem brez licence ali članske izkaznice (torej brez zavarovanja), kar mora predhodno objaviti v razpisu.

Štartnina tekem serije SloEnduro za tekmovalce znaša v predprijavah največ 26,00 EUR, brez predprijave / na dan tekmovanja pa največ 31,00 EUR. V primeru dvodnevnih tekmovanj se lahko štartnina dvigne za 5,00eur

Štartnina tekem serije 4Fun za tekmovalce znaša v predprijavah največ 16,00 EUR, brez predprijave / na dan tekmovanja pa največ 20,00 EUR.

Organizator oz. časomerilna služba lahko zahteva doplačilo za uporabo zahtevnejših čipov za merjenje časov na tekmovanjih maksimalno v višini 5,00eur.

Organizator lahko zahteva plačilo štartnin v naprej, ob prijavi.

Štartnina zajema tudi morebitne prevoze tekmovalcev na štart etap na dan tekme.

Odjave tekmovalcev so možne, rok za odjavo pa določi organizator v razpisu.

Organizator lahko od tekmovalcev, ki se prijavijo in ne prevzamejo številke, zahteva plačilo štartnine, primer pa prijavi SloEnduru.

 

 

Kategorije serije SloEnduro

8.člen

 

 

Kategorije za SloEnduro sezono 2015 so:

 

Kategorija Letnica Kategorije po MTB licencah:
ABSOLUTNA (Absolute) Združena – vse starosti Nedoločeno
MLADINCI (Juniors) 1997 in mlajši Mladinci in vsi mlajši
ČLANI (Men) 1996 do vključno 1986 Elite, U23 in Amaterji
MASTER1  (Master1) 1985 do vključno 1976 Master1
MASTER2 (Master2) 1975 in starejši Master2 in vsi starejši
ŽENSKE (Women) Združena – vse starosti Vse licencirane
HOBI (Hobby) Nedoločeno Brez licence

 

 

 

Štartne številke in vrstni red

9.člen

 

SloEnduro priskrbi štartne številke za celo sezono. Organizator ima pravico naročiti številke s svojim sponzorjem, kar mora sporočiti na SloEnduro najmanj 30dni pred tekmovanjem. Stroške izdelave novih številk krije organizator.

Prepovedano je kakršnokoli rezanje in prepogibanje številk, ki bi pomenilo prekrivanje logotipov sponzorjev in serije na njih.

Štartne številke SloEnduro in DP v Enduru se podeljujejo glede na vrstni red absolutnega točkovanja SloEnduro po zadnji tekmi.

Ženske se razvrsti glede na vrstni red absolutnega ženskega točkovanja SloEnduro po zadnji tekmi in se jim dodeli štartne številke skupaj.

Zaporedno številko po kateri sledijo starti žensk, določi organizator, le-ta pa ne sme biti pred številko 20, niti na samem koncu vrstnega red.

Po zadnji ženski na startu, se naredi premor 3minute pred naslednjim tekmovalcem.

Na prvi dirki sezone velja končni vrstni red SloEnduro serije iz prejšnje sezone.

Vsak organizator ima na voljo 10 rezerviranih štartnih mest, ki jih lahko podeli posameznim tekmovalcem po svojem izboru. Štartna lista se oblikuje in sestavi po naslednjem vrstnem redu:

1 -20 po lestvici SloEnduro

21-30 rezervirana mesta za »VIP« tekmovalce. Organizator ima pravico podeliti mesta na štartu med 21 in 30 za izbrane tekmovalce, ki jih potrdi koordinator serije Sloenduro pred zaključkom predprijav.

Sledijo tekmovalci po lestvici SloEnduro, med katerimi se naredi interval z ženskimi predstavnicami.

Tekmovalci brez točk SloEnduro po predprijavah.

Tekmovalci brez predprijav (ne glede na točke ali »VIP« status, tekmovalci, ki niso bili pred prijavljeni, startajo na koncu).

Tekmovalci v promo kategoriji

Tekmovalci kategorizirani kot VIP, so tekmovalci, ki so na seznamu organizatorja pred pričetkom tekmovanja. Seznam tekmovalcev je narejen na podlagi prijave in upoštevanja njihovih rezultatov v tekoči in minuli sezoni in sicer v tekmovanjih pod okriljem UCI (kot npr. spust, kros, eliminator), ter Enduro dirkah pod okriljem nacionalnih zvez (kot npr. Superenduro, Megavalanche ipd.). Številke so VIP tekmovalcem podeljene glede na njegovo zaporedno številko prijave.

 

 

Razglasitve in nagrade

10.člen

 

Razglasitve so za prve tri tekmovalce v vsaki kategoriji, v skupni kategoriji (absolutno) pa za prvih pet.

Prvim trem v vsaki kategoriji se podeli pokal ali trofeja. Denarne nagrade niso obvezne.

Predlagani nagradni sklad absolutno:

1. mesto 300,00 EUR
2. mesto 150,00 EUR
3. mesto 80,00 EUR
4. mesto 50,00 EUR
5 .mesto 25,00 EUR

 

 

Obveznost tekmovalcev je, da se podelitve udeležijo, na njej pa morajo biti oblečeni v tekmovalna oblačila, vsaj zgornji del.

Tekmovalca, ki brez tehtnega razloga ne spoštuje zgornjega pravila, lahko SloEnduro kaznuje.

Na podelitveni oder  lahko prvo uvrščeni pripeljejo tudi kolo.

 

 Točkovanje tekmovalcev in ekip

11.člen

 

Za pripravo rezultatov je že takoj po zaključku tekme zadolžena ekipa organizatorja za izvedbo tekmovanja.

Za pripravo točkovanja je zadolžen koordinator serije SloEnduro, ki seštevek objavi najkasneje v 5 dneh od končanega tekmovanja.

Če imata v končni razvrstitvi SloEnduro dva tekmovalca enako število točk, je višje uvrščen tisti z boljšo uvrstitvijo na finalni dirki.  Če sta oba brez točk na finalni dirki, odloča boljši rezultat s predzadnje dirke in tako naprej.

Točke prejmejo vsi tekmovalci ne glede na državljanstvo.

Kadar sta tekmovalca na tekmi izenačena, dobita enako število točk.

Tekme v sezoni 2015 so razdeljene na serijo SloEnduro in serijo 4Fun, ki prinašajo različno številko točk.

 

Točkovanje v seriji SloEnduro

 

Točkuje se tako posamezne kategorije, kot tudi absolutno kategorijo. Vsak tekmovalec je tako uvrščen v absolutni razvrstitvi in v razvrstitvi kategorije.

Zmagovalec prejme 400 točk. Točke so razdeljene do 80.mesta po lestvici točkovanja navedeni na dnu tega pravilnika.

V točkovanje absolutne razvrstitve se upoštevajo tudi točke serije 4Fun. Absolutni moška in ženska kategorija sta tako sestavljeni s točk serij SloEnduro in 4Fun skupaj. Ženska kategorija se upošteva le absolutno serija 4Fun in absolutno SloEnduro + 4Fun, posebne kategorije le tekem SloEnduro ni.

Točkujejo se vse tekme v sezoni.

Točkujejo se tudi posamezne ekipe tekmovalcev. Za končno razvrstitev sezone se upoštevajo točke vseh moških članov ekipe v absolutni razvrstitvi in točke najboljše ženske iz ekipe. Upoštevajo se vse tekme serije SloEnduro in 4Fun.

Dodano 16.6.2015 po sklepu SloEnduro odbora: V točkovanje ekip niso vključeni tekmovalci v kategoriji HOBI oz. tekmovalci brez licence.

Najboljši trije v posamezni kategoriji po točkah ob koncu sezone bodo vabljeni na podelitev, ki jo bo organizirala SloEnduro.

Udeležba tekmovalcev na podelitvi je obvezna.

 

Točkovanje v seriji 4Fun

 

Za serijo 4Fun bo vodeno točkovanje, ločeno od serije SloEnduro. Točkuje se absolutno moško in absolutno žensko kategorijo.

Zmagovalec prejme 100 točk. Točke so razdeljene do 40.mesta po lestvici točkovanja navedeni na dnu tega pravilnika.

Točke serije 4Fun bodo prištete tudi v skupno točkovanje serije SloEnduro za absolutno moško in absolutno žensko razvrstitev.

Točkujejo se vse tekme v sezoni.

 

Povzetek:

Serija SloEnduro:  točkovanje po kategorijah (ženska kategorija se upošteva le absolutna z vključenimi točkami serije 4Fun)

Serija 4Fun: točkovanje absolutno moški + ženske

Absolutno točkovanje:  SloEnduro + 4Fun

Točkovanje ekip: SloEnduro + 4Fun

Primer točkovanja: Točkovanje 2015

 

 

Pravila obnašanja

12.člen

 

Tekmovalci s svojo prijavo in plačilom štartnine postanejo del serije SloEnduro, s čimer se zavežejo, da bodo spoštovali pravila SloEnduro in posledično pravila KZS za enduro.

Tekmovalci so dolžni spoštovati sotekmovalce iz svoje in drugih ekip

Tekmovalci so se dolžni ravnati po kodeksu »fair playa« iz pravilnika KZS za enduro.

Tekmovalci so dolžni spoštovati organizatorja, tehničnega delegata, sodnike in vse ostale prostovoljce, ki pomagajo pri organizaciji serije in tekmovanja (fotografi, snemalci, novinarji, koordinator itd…), ter jim pomagati, če je možno in potrebno.

Tekmovalci so dolžni spoštovati sponzorje serije in sponzorje posameznega tekmovanja.

 

Fair play

13.člen

 

Narava enduro tekmovanja zahteva veliko mero sodelovanja med udeleženci, še posebej, ko gre za poškodbe pri padcih.

Če tekmovalec dohiti sotekmovalca, ki je bil udeležen v padec, se mora prepričati, da je z njim vse v redu in mu po potrebi pomagati. Kadar se izkaže, da tekmovalec ni nudil ustrezne pomoči sotekmovalcu, ko jo je le-ta potreboval, se ga lahko kaznuje z diskvalifikacijo. Če tekmovalec prekine tekmovanje zaradi pomoči sotekmovalcu, se mu na HP, kjer se to zgodi, ne meri časa, ampak se mu pribeleži čas, ki ga je dosegel tekmovalec, uvrščen na mesto njegove povprečne uvrstitve (zaokrožene navzdol)  v etapah. Na primer: Tekmovalec je dosegel 2., 5. in 7. mesto v prvi, drugi in četrti etapi. V tretji se je ustavil, da bi pomagal ponesrečenemu tekmovalcu in tako žrtvoval svojo uvrstitev. Njegova povprečna uvrstitev na tekmovanju (2 + 5 + 7, deljeno s 3) je 4,67, torej se mu upošteva enak čas, kot ga je v tretji etapi dosegel tekmovalec na 4.mestu.  Tekmovalcu, ki je prekinil svoje tekmovanje zaradi pomoči ponesrečenemu sotekmovalcu, se tudi ne upošteva pribitka časa ob zamudi na vsak naslednji štart.

Pravila iz naslova »fair play« se ne nanašajo na tehnične težave tekmovalcev s kolesi in opremo. Upravičenost vseh oprostitev iz naslova »fair play« ugotavlja sodnik tekmovanja skupaj z organizatorjem.

Tekmovalci morajo skrbeti za poštene pogoje vseh udeležencev. V primeru, da opazijo tekmovalca, ki ne upošteva pravil (ne nosi čelade na transferju, krajša progo, menja dele kolesa), ga morajo na to opozoriti in razložiti, da takšno početje ni pošteno do ostalih sotekmovalcev, ki se držijo pravil.

Počasnejši tekmovalci morajo omogočiti prehitevanje hitrejšim tekmovalcem, ki startajo za njimi.

 

 

Sankcije

14.člen

 

Vse kršitve iz naslova pravilnika KZS za tekmovanja v enduru, se rešujejo na licu mesta, za odločitve pa so pristojni organizator, tehnični delegat ali sodnik tekmovanja.

Ne glede na določbo v prejšnjem odstavku, je lahko ob določenih kršitvah pravil, dokazanih kasneje (npr. krajšanje proge vidno na video posnetku) tekmovalec kaznovan tudi po tekmovanju, kot to določa 77.člen PRAVILNIKA NACIONALNEGA POKALA IN DRŽAVNEGA PRVENSTVA V DISCIPLINAH GORSKEGA KOLESARSTVA IN BMX, pri KZS.

 

Vse kršitve iz naslova pravilnika serije SloEnduro (neudeležba na podelitvi, neplačana štartnina, nespoštovanje pravil obnašanja in druge kršitve) ugotavlja tekmovalna komisija SloEnduro, določena s strani organizatorjev pred sezono in objavljena na strani sloenduro.com V primeru ugotovljenih kršitev lahko tekmovalca opozori, v skrajnem primeru pa mu celo briše točke z ene ali vseh tekem SloEnduro.

 

Lestvice točkovanja

15.člen

 

Tekme SloEnduro se točkujejo po spodnji lestvici točkovanja. Enaka lestvica velja za vse kategorije in absolutno razvrstitev. V absolutno razvrstitev se prištejejo tudi točke serije 4Fun.

Uvrstitev Število točk
1. 400 15. 120 29. 74 43. 46
2. 300 16. 115 30. 72 44. 44
3. 250 17. 110 31. 70 45. 42
4. 220 18. 105 32. 68 46. 40
5. 200 19. 100 33. 66 47. 38
6. 190 20. 95 34. 64 48. 36
7. 180 21. 90 35. 62 49. 34
8. 170 22. 88 36. 60 50. 32
9. 160 23. 86 37. 58 51.* 30
10 150 24. 84 38. 56

*Tekmovalci uvrščeni od 51. do 80.mesta prejmejo z vsakim mestom po eno točko manj. Uvrstitev na 80.mesto prinaša eno točko

 

 

Tekme SloEnduro 4Fun se točkujejo po spodnji lestvici točkovanja. Točkuje se absolutna moška in absolutna ženska razvrstitev . Točke se prištejejo tudi v absolutno razvrstitev SloEnduro serije.

Uvrstitev Število točk
1. 100 15. 34 29. 12
2. 80 16. 32 30. 11
3. 70 17. 30 31. 10
4. 65 18. 28 32. 9
5. 60 19. 26 33. 8
6. 55 20. 24 34. 7
7. 50 21. 22 35. 6
8. 48 22. 20 36. 5
9. 46 23. 18 37. 4
10 44 24. 17 38. 3
11. 42 25. 16 39. 2
12. 40 26. 15 40. 1
13. 38 27. 14
14. 36 28. 13

 

 

Zaključek

16.člen

Kar ni določeno s tem pravilnikom, določa PRAVILNIK NACIONALNEGA POKALA IN DRŽAVNEGA PRVENSTVA V DISCIPLINAH GORSKEGA KOLESARSTVA IN BMX, pri KZS.

Pravila serije SloEnduro se lahko spremenijo, o čemer mora SloEnduro obvestiti sodelujoče preko spletne sloenduro.com

Na vsakem tekmovanju mora organizator objaviti razpis, ki je najpomembnejši dokument tekmovanja. Ne glede na pravila KZS in SloEnduro, razpis tekmovanja določa točna pravila po katerih se tekmuje na posamezni tekmi.

Na glede na določila pravilnikov KZS za enduro in SloEnduro, se lahko posamezna pravila na tekmi razlikujejo, kar mora organizator zabeležiti v razpisu in s tem obvestiti tekmovalce.

Tekmovalci so se dolžni seznaniti z razpisom in pravili posameznega tekmovanja.

 

 

Ljubljana, 21.1.2015

 

Odbor za gorsko kolesarstvo

Kolesarska Zveza Slovenije