ensl

Pravilnik serije SloEnduro 2022

Pravilnik serije SloEnduro za sezono 2022

 

Splošno

1. člen

Ta pravilnik določa pravila in postopke za vse sodelujoče na tekmah serije v enduru SloEnduro.

Serija SloEnduro je sestavljena iz večih tekmovanj tekom sezone, posebna pravila serije pa določa delovna skupina SloEnduro, ki jo sestavljajo organizatorji posameznih tekmovanj ter drugi predstavniki. Pravila, ki jih predpisuje SloEnduro, prično veljati na osnovi kandidature organizatorja za izvedbo tekmovanja takoj po uvrstitvi tekme v koledar SloEnduro.

Pravila tekmovanja

2. člen

Tekmuje se po pravilih, določenih s tem pravilnikom, po Pravilniku nacionalnega pokala in državnega prvenstva v disciplinah gorskega kolesarstva in BMX pri KZS in po pravilih UCI. Vsa pravila, določena s temi pravilniki, se upoštevajo na tekmah SloEnduro, če ni navedeno drugače.

Čase na tekmah SloEnduro meri časomerilna služba s sistemom za merjenje časa Sportident. Meritve se opravljajo do stotinke. Kadar imata dva tekmovalca isti čas, si delita mesto uvrstitve.

Organizator tekme je dolžan razložiti način merjenja časov in navodila za ravnanje tekmovalcev.

Tekmovalci so se dolžni seznaniti z načinom merjenja časov in se podučiti o uporabi sistema.

Organizator mora zagotoviti takšno postavitev štarta in cilja, da čip, ki ga nosi tekmovalec, s čim večjo zanesljivostjo zabeleži signal postaje.

 

Tekme v tujini

3. člen

Pravila na tekmah serije SloEnduro se lahko na posameznih tekmah tudi spremenijo. Predvsem na tekmah v tujini (Italija, Hrvaška, Avstrija, Madžarska …) se lahko pravila razlikujejo od domačih (zlasti v zahtevani zaščiti tekmovalca), zato je v tem primeru potrebno upoštevati pravila organizatorja in države, kjer SloEnduro gostuje.

Točna pravila in pogoji tekmovanja se navajajo v razpisu tekmovanja, ki ga mora pripraviti organizator.

 

Prijava tekme in razpis

4. člen

Razpis je temeljni akt vsake posamezne tekme. Razpis lahko vsebuje dopolnila pravilnikov KZS in SloEnduro, kar morajo tekmovalci na tekmah upoštevati.

Končna določila, po katerih se tekmuje, določa organizator s svojim razpisom.

Pred objavo morajo razpis pregledati člani SloEnduro v sodelovanju z OGK ter ga potrditi.

Razpis mora organizator tekme poslati SloEnduru in OGK najkasneje 30 dni pred pričetkom tekme.

OGK razpis objavi na spletnih straneh KZS in na strani serije sloenduro.com.

Razpis mora biti dostopen za javnost najkasneje 14 dni pred tekmovanjem.

Razpis se objavi na enotnem obrazcu, ki ga organizatorju predloži SloEnduro, organizator pa na obrazcu za razpis izpolni vse zahtevane podatke.

V kolikor organizator ne pošlje razpisa na SloEnduro v predpisanem roku ali je razpis neustrezen in ne vsebuje predpisane vsebine, lahko SloEnduro tekmi še pred pričetkom tekme odvzame status SloEnduro in ga izključi iz serije.

Osnovne informacije o vseh prireditvah (datum, kraj, kontakt) naj bodo objavljene na spletni strani SloEnduro že pred sezono.

Če organizator prijavi tekmovanje v koledar, pa ga ne izvede, se ga kaznuje s prepovedjo vpisa v koledar za naslednje leto.

Organizator mora v primeru, da zaradi objektivnih razlogov odpove tekmovanje, ki je vpisano v letni koledar, le to pisno odpovedati 30 dni pred napovedanim datumom.

Odpoved je treba poslati na SloEnduro, ki obvesti vse klube. Objektivne razloge za odpoved dirke ugotavlja SloEnduro.

 

Spored tekmovanja in treningov

5. člen

SloEnduro tekme: Na dan treninga in tekmovanja so aktivnosti določene z urnikom, ki je dokončen in enoten. Organizator mora določiti urnik tekmovanja in ga vključiti v razpis. Praviloma se trase tekmovanja objavijo popoldne dva dni pred glavnim delom tekmovanja, a dokončno se to določa z razpisom, za vsako tekmovanje posebej.

5.1 Spored enodnevne tekme SloEnduro

V enodnevni tekmi z enim krogom za trening po celotni trasi in drugim na čas višinska razlika pomeni seštevek obeh krogov po trasi. Dolžino trase določa višinska razlika in sicer:

Najkasneje v petek se objavi točen tekmovalni urnik.

 

Primer časovnice za enodnevno dirko (nalepka)

 

Št. številka 100
Priimek ime VZOREC Janko
Kategorija Master 2
Klub KD Primer Team
Država SLO
Start trening 09:00:00
S1 T 09:55:00
S2 T 11:10:00
S3 T 12:15:00
Start dirke 13:00:00
S1 13:45:00
S2 14:45:00
S3 15:45:00
Cilj 16:00:00

 

5.2 Spored dvodnevne tekme SloEnduro

V dvodnevni tekmi je trening prvi dan (sobota) in tekma drugi dan (nedelja). Dolžino trase določa višinska razlika in sicer:

Najkasneje v petek se objavi točen tekmovalni urnik. Trasa mora biti označena pred treningom.

 

Primer časovnice za dvodnevno dirko (nalepka)

 

Št. številka 100
Priimek ime VZOREC Janko
Kategorija Master 2
Klub KD Primer Team
Država SLO
Start dirke 09:00:00
S1 10:05:00
S2 11:10:00
S3 12:15:00
S4 13:20:00
S5 14:30:00
Cilj 14:45:00

 

 

5.3 Trening

Trening na etapah je dovoljen le v času uradnega treninga.

Uradni trening le na lastni pogon. Prepoved prevoza z motoriziranimi vozili. Izjema je kategorija E-BIKE, če je razpisana.

Pomoč žičnice in organizirani prevozi na treningih so dovoljeni le s strani organizatorja.

Obvezna startna številka. Brez nje s kolesom ni vstopa na tekmovalno traso.

Na posamezni etapi je dovoljeno ponavljanje določenih odsekov, ni pa dovoljeno odpeljati celotne etape 2x.

Tekmovalce, ki pravil, določenih z razpisom tekmovanja, ne spoštujejo, se lahko diskvalificira pred, med ali po tekmovanju, ali pa s časovnim pribitkom ali odvzemom določenega števila točk oz. kaznuje tako, kot to določa razpis. To lahko stori le sodnik. Organizator je dolžan pravila glede treningov opredeliti v razpisu.

Cilj teh določil je omogočiti čim bolj poštene pogoje za tekmovalce in spodbuditi k druženju na treningih. Zato bodo končna pravila treningov določena za vsako tekmo posebej, tako da bo to najbolj pošteno za vse, saj se pogoji spreminjajo od prizorišča do prizorišča.

 

Ureditev tekmovališča

6. člen

 

Trase etap morajo biti jasno označene s trakovi.

Vzponi oziroma transferji do startov etap morajo biti jasno označeni z usmerjevalnimi tablami.

Prostor za tekmovalce (parkirišče, avtodomi, pranje koles …) naj bo v bližini osrednjega prireditvenega prostora.

Oglasna deska z urnikom tekmovanja, pomembnimi objavami in dokumenti tekme (startne liste, vrstni redi) mora biti na vidnem mestu, najbolje blizu prijavne službe.

 

Prijave tekmovalcev in štartnine

7. člen

Vse informacije glede predprijav se objavijo v razpisu in na spletni strani sloenduro.com.

Naknadnih prijav ni.

Zbiranje predprijav na tekmo se zaključi najkasneje v petek ob 24:00.

Predprijava mora vsebovati priimek in ime tekmovalca, ime kluba, kategorijo in številko licence, članske izkaznice KZS ali datum rojstva.

Predprijave potekajo z izpolnitvijo spletnega obrazca v razpisu na sloenduro.com oziroma prijavim.se.

Točne informacije o predprijavah določi organizator in so dostopne v razpisu na sloenduro.com.

Tekmovalec (ali vodja ekipe oziroma spremljevalec) mora startne številke prevzeti na prijavni službi prireditve.

V kategorijah U15, U17, U19, Člani, Veterani 1, Veterani 2, Veterani 3, Amaterji in Ženske lahko nastopajo le tekmovalci z veljavno licenco UCI. Brez licence lahko nastopijo le v kategoriji 4Fun ter mlajši od 13 let v kategoriji U13.

Organizator lahko zahteva zavarovanje udeležencev za odgovornost, kar sicer krije licenca ali članska izkaznica Kolesarske zveze Slovenije. V kolikor je mogoče, lahko tudi omogoči zavarovanje udeležencev na dan tekmovanja na strošek vsakega udeleženca, ki ga poravna ob plačilu štartnine.

Organizator ima pravico zavrniti nastop tekmovalcem brez licence ali članske izkaznice (torej brez zavarovanja), kar mora predhodno objaviti v razpisu.

Priporočena startnina tekem serije SloEnduro znaša 35,00 €, najvišja pa 45 €.

Priporočena startnina tekem serije SloEnduro za tekmovalce kategorij U13, U15 in U17 znaša 15,00 €, najvišja pa 20 €.

Organizator z razpisom določa končno višino štartnine. Prijava je veljavna, ko je plačana startnina preko sistema prijavim.se.

Štartnina zajema tudi morebitne prevoze tekmovalcev na štart etap na dan tekme.

Odjave tekmovalcev so možne, rok za odjavo pa določi organizator v razpisu.

 

Kategorije serije SloEnduro

8. člen

Kategorije za SloEnduro sezono 2022

Kategorija (kratek naziv) Letnik Kategorije po MTB licencah
Trasa U13
U13* 10-12 let (2010-2012) Dečki in deklice U13, U11 (2012) + nelicencirani
Krajša trasa
U15 dečki (U15 M)
U15 deklice (U15 W)
13-14 let (2008-2009)
13-14 let (2008-2009)
Dečki U15
Deklice U15
U17 mlajši mladinci (U17 M)
U17 mlajše mladinke (U17 W)
15-16 let (2006-2007)
15-16 let (2006-2007)
Mlajši mladinci
Mlajše mladinke
4Fun Vsi Nelicencirani
Daljša trasa
U19 mladinci (U19 M) 17-18 let (2004-2005) Mladinci
Moški elite (Elite M) 19 let in starejši (2003 in st.) Elite, U23
Amaterji 19-34 let (2003-1986) Amaterji
Moški master 1 (Master 1 M) 35-44 let (1987-1978) Master 1
Moški master 2 (Master 2 M) 45-54 let (1977-1968) Master 2
Moški master 3 (Master 3 M) 55 in starejši (1967 in st.) Master 3
Ženske 17 let in starejše (2005 in starejše) Mladinke, Elite, U23, Amaterke, Master
4Fun 17 let in starejši (2005 in starejši) Nelicencirani
Absolutno Vsi Vsi licencirani

*V kategoriji U13 morajo udeležence, ki nimajo opravljenega kolesarskega izpita, na transferjih spremljati starši, skrbniki ali pooblaščene osebe.

 

Startne številke in vrstni red

9. člen

SloEnduro priskrbi startne številke za celo sezono. Organizator ima pravico naročiti številke s svojim sponzorjem, kar mora sporočiti na SloEnduro najmanj 30 dni pred tekmovanjem. Stroške izdelave novih številk krije organizator.

Prepovedano je kakršno koli rezanje in prepogibanje številk, ki bi pomenilo prekrivanje logotipov sponzorjev in serije na njih.

Startne številke SloEnduro in DP v enduru se podeljujejo glede na vrstni red absolutnega točkovanja SloEnduro po zadnji tekmi, ob čimer se upošteva tudi končni seštevek predhodne sezone, ki je enakovreden rezultatu ene SloEnduro tekme (1. mesto 400 točk, 2. mesto 300 točk, 3. mesto 250 točk itd …). Tako bodo delno »zaščiteni« tekmovalci, ki so nastopali v predhodni sezoni, pa so zaradi različnih razlogov morali izpustiti uvodno tekmo ali dve v novi.

Na prvi dirki sezone velja končni vrstni red SloEnduro serije iz prejšnje sezone.

Ženske se razvrsti glede na vrstni red absolutnega ženskega točkovanja SloEnduro po zadnji tekmi in se jim dodeli štartne številke skupaj.

Zaporedno številko, po kateri sledijo starti žensk, določi organizator, le-ta pa ne sme biti pred številko 20, niti na samem koncu vrstnega reda.

Po zadnji ženski na startu se naredi premor 3 minute pred naslednjim tekmovalcem.

Vsak organizator ima na voljo 10 rezerviranih startnih mest, ki jih lahko podeli posameznim tekmovalcem po svojem izboru. Štartna lista za daljšo traso se oblikuje in sestavi po naslednjem vrstnem redu:

1 – 20 po lestvici SloEnduro.

21 – 30 rezervirana mesta za »VIP« tekmovalce. Organizator ima pravico podeliti mesta na štartu med 21 in 30 za izbrane tekmovalce, ki jih potrdi koordinator serije Sloenduro pred zaključkom predprijav.

Sledijo ostali tekmovalci lestvici SloEnduro, med katerimi se naredi interval za kategorijo ženske.

Sledijo tekmovalci brez točk SloEnduro po predprijavah. Na koncu tekmovalci kategorije 4Fun.

Na startno listo se tekmovalci razvrstijo v obratnem vrstnem redu, torej s startno številko 1 na koncu.

Organizator z razpisom določi, ali kategorije za traso U13 in za kratko traso startajo pred kategorijami za dolgo traso ali za njimi. Vrstni red kategorij na kratki trasi je: 4Fun, U15, U17.

Tekmovalci, kategorizirani kot VIP, so tekmovalci, ki so na seznamu organizatorja pred pričetkom tekmovanja. Seznam tekmovalcev je narejen na podlagi prijave in upoštevanja njihovih rezultatov v tekoči in minuli sezoni in sicer v tekmovanjih pod okriljem UCI (kot npr. spust, kros, eliminator), ter enduro dirkah EWS (in lestvicah EWS) in dirkah pod okriljem nacionalnih zvez. Številke so VIP tekmovalcem podeljene glede na njegovo zaporedno številko prijave.

 

Razglasitve in nagrade

10. člen

Razglasitve so za prve tri tekmovalce v vsaki kategoriji, v skupni kategoriji (absolutno) pa za prvih pet. Le v kategorijah 4Fun ni ne razvrstitve ne podelitve.

Prvim trem v vsaki kategoriji se podeli pokal ali trofeja. Denarne nagrade niso obvezne.

Predlagani nagradni sklad absolutno:

1. mesto 300,00 EUR
2. mesto 150,00 EUR
3. mesto 80,00 EUR
4. mesto 50,00 EUR
5. mesto 25,00 EUR

Obveznost tekmovalcev je, da se podelitve udeležijo, na njej pa morajo biti oblečeni v tekmovalna oblačila, vsaj zgornji del.

Tekmovalca, ki brez tehtnega razloga ne spoštuje zgornjega pravila, lahko SloEnduro kaznuje.

Na podelitveni oder lahko prvouvrščeni pripeljejo tudi kolo.

 

Točkovanje tekmovalcev in ekip

11. člen

Za pripravo rezultatov je takoj po zaključku tekme zadolžena časomerilna ekipa serije.

Točkovanje serije pripravi prijavim.se.

Točke prejmejo vsi tekmovalci ne glede na državljanstvo.

Kadar sta tekmovalca na tekmi izenačena, dobita enako število točk.

 

Točkuje se tako posamezne kategorije (razen kategorij 4Fun), kot tudi absolutno kategorijo. Vsak tekmovalec je tako uvrščen v absolutni razvrstitvi in v razvrstitvi kategorije.

Zmagovalec prejme 400 točk. Točke so razdeljene do 80. mesta po lestvici točkovanja, navedeni v 15. členu tega pravilnika.

Točkujejo se vse tekme v sezoni.

Izenačeni dvoboji: Če imata v končni razvrstitvi SloEnduro dva tekmovalca enako število točk, je višje uvrščen tisti z boljšo uvrstitvijo na finalni dirki. Če sta oba brez točk na finalni dirki ali izenačena, odloča boljši rezultat s predzadnje dirke in tako naprej.

Točkujejo se tudi posamezne ekipe tekmovalcev. Za končno razvrstitev sezone se upoštevajo točke vseh moških članov ekipe v absolutni razvrstitvi in točke najboljše ženske iz ekipe v absolutni ženski razvrstitvi.

V točkovanje ekip niso vključeni tekmovalci iz kategorije 4Fun.

Če imata dve ekipi na koncu sezone enako število točk, je bolje uvrščena tista z večjim številom tekmovalcev.

Najboljši trije v posamezni kategoriji po točkah ob koncu sezone bodo vabljeni na podelitev, ki jo bo organiziral SloEnduro.

Udeležba tekmovalcev na podelitvi je obvezna.

 

Pravila obnašanja

12. člen

Tekmovalci s svojo prijavo in plačilom štartnine postanejo del serije SloEnduro, s čimer se zavežejo, da bodo spoštovali pravila SloEnduro in posledično pravila KZS za enduro.

Tekmovalci so dolžni spoštovati sotekmovalce iz svoje in drugih ekip

Tekmovalci so se dolžni ravnati po kodeksu »fair playa« iz pravilnika KZS za enduro.

Tekmovalci so dolžni spoštovati organizatorja, tehničnega delegata, sodnike in vse ostale prostovoljce, ki pomagajo pri organizaciji serije in tekmovanja (fotografi, snemalci, novinarji, koordinator itd …), ter jim pomagati, če je možno in potrebno.

Tekmovalci so dolžni spoštovati sponzorje serije in sponzorje posameznega tekmovanja.

 

Fair play

13. člen

Narava enduro tekmovanja zahteva veliko mero sodelovanja med udeleženci, še posebej, ko gre za poškodbe pri padcih.

Če tekmovalec dohiti sotekmovalca, ki je bil udeležen v padec, se mora prepričati, da je z njim vse v redu in mu po potrebi pomagati. Kadar se izkaže, da tekmovalec ni nudil ustrezne pomoči sotekmovalcu, ko jo je le-ta potreboval, se ga lahko kaznuje z diskvalifikacijo. Če tekmovalec prekine tekmovanje zaradi pomoči sotekmovalcu, se mu na HP, kjer se to zgodi, ne meri časa, ampak se mu pribeleži čas, ki ga je dosegel tekmovalec, uvrščen na mesto njegove povprečne uvrstitve (zaokrožene navzdol) v etapah. Na primer: Tekmovalec je dosegel 2., 5. in 7. mesto v prvi, drugi in četrti etapi. V tretji se je ustavil, da bi pomagal ponesrečenemu tekmovalcu in tako žrtvoval svojo uvrstitev. Njegova povprečna uvrstitev na tekmovanju (2 + 5 + 7, deljeno s 3) je 4,67, torej se mu upošteva enak čas, kot ga je v tretji etapi dosegel tekmovalec na 4. mestu. Tekmovalcu, ki je prekinil svoje tekmovanje zaradi pomoči ponesrečenemu sotekmovalcu, se tudi ne upošteva pribitka časa ob zamudi na vsak naslednji štart.

Pravila iz naslova »fair play« se ne nanašajo na tehnične težave tekmovalcev s kolesi in opremo. Upravičenost vseh oprostitev iz naslova »fair play« ugotavlja sodnik tekmovanja skupaj z organizatorjem.

Tekmovalci morajo skrbeti za poštene pogoje vseh udeležencev. V primeru, da opazijo tekmovalca, ki ne upošteva pravil (ne nosi čelade na transferju, krajša progo, menja dele kolesa), ga morajo na to opozoriti in razložiti, da takšno početje ni pošteno do ostalih sotekmovalcev, ki se držijo pravil.

Počasnejši tekmovalci morajo omogočiti prehitevanje hitrejšim tekmovalcem, ki startajo za njimi.

 

Sankcije

14. člen

Vse kršitve iz naslova pravilnika KZS za tekmovanja v enduru se rešujejo na kraju samem, za odločitve pa so pristojni organizator, tehnični delegat ali sodnik tekmovanja.

Ne glede na določbo v prejšnjem odstavku je lahko ob določenih kršitvah pravil, dokazanih kasneje (npr. krajšanje proge vidno na video posnetku) tekmovalec kaznovan tudi po tekmovanju, kot to določa 77. člen PRAVILNIKA NACIONALNEGA POKALA IN DRŽAVNEGA PRVENSTVA V DISCIPLINAH GORSKEGA KOLESARSTVA IN BMX pri KZS.

Vse kršitve iz naslova pravilnika serije SloEnduro (neudeležba na podelitvi, neplačana štartnina, nespoštovanje pravil obnašanja in druge kršitve) ugotavlja tekmovalna komisija SloEnduro, določena s strani organizatorjev pred sezono in objavljena na strani sloenduro.com. V primeru ugotovljenih kršitev lahko tekmovalca opozori, v skrajnem primeru pa mu celo briše točke z ene ali vseh tekem SloEnduro.

 

Lestvice točkovanja

15. člen

Tekme SloEnduro se točkujejo po spodnji lestvici točkovanja. Enaka lestvica velja za vse kategorije in absolutno razvrstitev.

Uvrstitev Število točk  Uvrstitev  Število točk  Uvrstitev  Število točk  Uvrstitev  Število točk
1. 400 15. 120 29. 74 43. 46
2. 300 16. 115 30. 72 44. 44
3. 250 17. 110 31. 70 45. 42
4. 220 18. 105 32. 68 46. 40
5. 200 19. 100 33. 66 47. 38
6. 190 20. 95 34. 64 48. 36
7. 180 21. 90 35. 62 49. 34
8. 170 22. 88 36. 60 50. 32
9. 160 23. 86 37. 58 51. 30
10. 150 24. 84 38. 56
11. 140 25. 82 39. 54
12. 135 26. 80 40. 52
13. 130 27. 78 41. 50
14. 125 28. 76 42. 48

Tekmovalci, uvrščeni od 51. do 80. mesta, prejmejo z vsakim mestom po eno točko manj. Uvrstitev na 80. mesto prinaša eno točko.

Vsi tekmovalci, uvrščeni od 80. mesta naprej, prejmejo po eno točko, do vključno zadnje uvrščenega. Tekmovalci z odstopom ne prejmejo točk.

Za kategorijo 4Fun ni točkovanja.

 

 

 

Zaključek

16. člen

Kar ni določeno s tem pravilnikom, določa PRAVILNIK NACIONALNEGA POKALA IN DRŽAVNEGA PRVENSTVA V DISCIPLINAH GORSKEGA KOLESARSTVA IN BMX pri KZS.

Pravila serije SloEnduro se lahko spremenijo, o čemer mora SloEnduro obvestiti sodelujoče preko spletne strani sloenduro.com.

Na vsakem tekmovanju mora organizator objaviti razpis, ki je najpomembnejši dokument tekmovanja. Ne glede na pravila KZS in SloEnduro razpis tekmovanja določa točna pravila, po katerih se tekmuje na posamezni tekmi.

Na glede na določila pravilnikov KZS za enduro in SloEnduro se lahko posamezna pravila na tekmi razlikujejo, kar mora organizator zabeležiti v razpisu in s tem obvestiti tekmovalce.

Tekmovalci so se dolžni seznaniti z razpisom in pravili posameznega tekmovanja.