ensl

Pravilnik serije SloEnduro za sezono 2021

Splošno

1. člen

Ta pravilnik določa pravila in postopke za vse sodelujoče na tekmah serije v enduru SloEnduro.

Serija SloEnduro je sestavljena iz večih tekmovanj tekom sezone, posebna pravila serije pa določa delovna skupina SloEnduro, ki jo sestavljajo organizatorji posameznih tekmovanj ter drugi predstavniki. Pravila, ki jih predpisuje SloEnduro, prično veljati na osnovi kandidature organizatorja za izvedbo tekmovanja takoj po uvrstitvi tekme v koledar SloEnduro.

Tekme pod okriljem SloEnduro potekajo na dveh ravneh, seriji SloEnduro in seriji 4Fun.

 

Pravila tekmovanja

2. člen

Tekmuje se po pravilih, določenih s tem pravilnikom, po Pravilniku nacionalnega pokala in državnega prvenstva v disciplinah gorskega kolesarstva in BMX pri KZS in po pravilih UCI. Vsa pravila, določena s temi pravilniki, se upoštevajo na tekmah SloEnduro, če ni navedeno drugače.

Tekme SloEnduro so merjene z sistemom za merjenje časa ali ročno. Kadar se uporablja merilni sistem s karticami Sportident, je norma natančnosti 1 sekunda. Kadar imata dva tekmovalca isti čas, si delita mesto uvrstitve.

Postaje za merjenje časov morajo biti v cilju hitrostnih preizkušenj postavljene na vidnem mestu in jasno označene tako, da tekmovalec jasno vidi, kam mora zapeljati.

Organizator tekme je dolžan razložiti način merjenja časov in navodila za ravnanje tekmovalcev.

Tekmovalci so se dolžni seznaniti z načinom merjenja časov in se podučiti o uporabi sistema.

Organizator mora v cilju posamezne hitrostne preizkušnje zagotoviti znižanje hitrosti s postavljeno šikano, ovinkom ali podobno oviro pred koncem etape.

 

Rangiranje tekmovanj

3. člen

Tekmovanja SloEnduro so razdeljena na serijo SloEnduro in serijo 4Fun, pri čemer se med seboj razlikujejo po obsegu in težavnosti tekmovanja. Tekme SloEnduro so praviloma enodnevne, lahko pa tudi dvodnevne, kjer prvi dan tekmovanja poteka vsaj prolog ali pa že prave hitrostne preizkušnje. Tekme 4Fun so praviloma enodnevne, z manjšim obsegom hitrostnih preizkušenj. Čas za ogled tras je praviloma na voljo tudi na dan tekmovanja.

Format tekem 4Fun je fleksibilen in se lahko med posameznimi preizkušnjami razlikuje. Točkovanja in druge podrobnosti so določene znotraj tega pravilnika.

 

Tekme v tujini

4. člen

Pravila na tekmah serije SloEnduro se lahko na posameznih tekmah tudi spremenijo. Predvsem na tekmah v tujini (Italija, Hrvaška, Avstrija, Madžarska …) se lahko pravila razlikujejo od domačih, zato je v tem primeru potrebno upoštevati pravila organizatorja in države, kjer SloEnduro gostuje.

Točna pravila in pogoji tekmovanja se navajajo v razpisu tekmovanja, ki ga mora pripraviti organizator.

 

Prijava tekme in razpis

5. člen

Razpis je temeljni akt vsake posamezne tekme. Ne glede na določila pravilnikov KZS in SloEnduro lahko razpis vsebuje spremembe ali dodatke k tem pravilom, kar morajo tekmovalci na tekmah upoštevati.

Končna določila, po katerih se tekmuje, določa organizator s svojim razpisom.

Pred objavo razpisa morajo le-tega pregledati člani SloEnduro v sodelovanju z OGK ter ga potrditi.

Razpis mora organizator tekme poslati SloEnduru in OGK najkasneje 30 dni pred pričetkom tekme.

OGK ga razpošlje vsem registriranim klubom v Sloveniji in objavi na spletnih straneh KZS.

SloEnduro objavi razpis in vse informacije na spletni strani sloenduro.com.

Razpis mora biti dostopen za javnost najkasneje 14 dni pred tekmovanjem.

Razpis se objavi na enotnem obrazcu, ki ga organizatorju predloži SloEnduro, organizator pa na obrazcu za razpis izpolni vse zahtevane podatke.

V kolikor organizator ne pošlje razpisa na SloEnduro v predpisanem roku ali je razpis neustrezen in ne vsebuje predpisane vsebine, lahko SloEnduro tekmi še pred pričetkom tekme odvzame status SloEnduro in ga izključi iz serije.

Osnovne informacije o vseh prireditvah (datum, kraj, kontakt) naj bodo objavljene na spletni strani SloEnduro že pred sezono.

Če organizator prijavi tekmovanje v koledar, pa ga ne izvede, se ga kaznuje s prepovedjo vpisa v koledar za naslednje leto.

Organizator mora v primeru, da zaradi objektivnih razlogov odpove tekmovanje, ki je vpisano v letni koledar, le to pisno odpovedati 30 dni pred napovedanim datumom.

Odpoved je treba poslati na SloEnduro, ki obvesti vse klube. Objektivne razloge za odpoved dirke ugotavlja SloEnduro.

 

Spored tekmovanja in treningov

6. člen

SloEnduro tekme: Na dan tekmovanja so aktivnosti določene z urnikom, ki je dokončen in enoten. Organizator mora določiti urnik tekmovanja in ga vključiti v razpis. Praviloma se trase tekmovanja objavijo popoldne dva dni pred glavnim delom tekmovanja, a dokončno se to določa z razpisom, za vsako tekmovanje posebej.

6.1 Spored enodnevne tekme SloEnduro

V enodnevni tekmi z enim krogom za trening po celotni trasi in drugim na čas višinska razlika pomeni seštevek obeh krogov po trasi.

 

Primer časovnice (nalepka)

Št.številka 100
Priimek ime VZOREC Janko
Kategorija Master 2
Klub KD Primer Team
Država SLO
Start trening 09:30:00
S1 T 10:15:00
S2 T 11:15:00
S3 T 12:15:00
Start dirke 13:00:00
S1 13:45:00
S2 14:45:00
S3 15:45:00
Cilj 16:00:00

 

Ureditev tekmovališča:

Treningi s pomočjo vozil (»šatlanje«):

Na tekmah SloEnduro je na treningih praviloma prepovedana pomoč z motoriziranimi vozili. Končna pravila o tem določi organizator v svojem razpisu.

Tekmovalce, ki pravil, določenih z razpisom tekmovanja, ne spoštujejo, se lahko diskvalificira pred, med ali po tekmovanju, ali pa s časovnim pribitkom ali odvzemom določenega števila točk oz. kaznuje tako, kot to določa razpis. To lahko stori vodja tekme, delegat tekme, koordinator SloEndura ali sodnik. Organizator je dolžan pravila glede treningov opredeliti v razpisu.

Cilj teh določil je omogočiti bolj poštene pogoje za tekmovalce in spodbujanje k druženju na treningih. Zato bodo končna pravila treningov določena za vsako tekmo posebej, tako da bo to najbolj pošteno za vse, saj se pogoji spreminjajo od prizorišča do prizorišča.

 

Prijave tekmovalcev in štartnine

7. člen

Vse informacije glede predprijav se objavijo v razpisu in na spletni strani sloenduro.com.

Naknadnih prijav ni.

Zbiranje predprijav na tekmo se zaključi najkasneje v petek ob 24:00.

Predprijava mora vsebovati priimek in ime tekmovalca, ime kluba, kategorijo in številko licence, članske izkaznice KZS ali datum rojstva.

Predprijave potekajo z izpolnitvijo spletnega obrazca v razpisu na sloenduro.com oziroma prijavim.se.

Točne informacije o predprijavah določi organizator in so dostopne v razpisu na sloenduro.com.

Tekmovalec (ali vodja ekipe oziroma spremljevalec) mora startne številke prevzeti na prijavni službi prireditve.

V kategorijah U15, U17, U19, Člani, Master 1, Master 2, Master 3, Amater, Mladinci in Ženske, lahko nastopajo le tekmovalci z veljavno licenco UCI. Brez licence lahko nastopijo le v kategoriji HOBI s člansko izkaznico Kolesarske zveze Slovenije (bela kartica), ki jo je mogoče pridobiti na Kolesarski zvezi Slovenije.

V kolikor tekmovalec licence ali članske izkaznice nima, lahko nastopi le v kategoriji HOBI, ob prijavi pa predloži osebni dokument, iz katerega je razviden datum rojstva in kraj bivanja.

Organizator lahko zahteva zavarovanje udeležencev za odgovornost, kar sicer krije licenca ali članska izkaznica. V kolikor je mogoče, lahko tudi omogoči zavarovanje udeležencev na dan tekmovanja na strošek vsakega udeleženca, ki ga poravna ob plačilu štartnine.

Organizator ima pravico zavrniti nastop tekmovalcem brez licence ali članske izkaznice (torej brez zavarovanja), kar mora predhodno objaviti v razpisu.

Štartnina tekem serije SloEnduro za tekmovalce predvidoma znaša 35,00 EUR.

Štartnina tekem serije SloEnduro za tekmovalce U15, U17, HOBI predvidoma znaša 15,00 EUR.

Štartnina tekem serije 4Fun za tekmovalce znaša v predprijavah predvidoma 25,00 EUR, brez predprijave / na dan tekmovanja pa predvidoma 35,00 EUR.

Navedene vsote ne zajemajo morebitnih provizij za plačevanje štartnin vnaprej (Paypal, kartice, ipd.).

Organizator oz. časomerilna služba lahko zahteva doplačilo za uporabo zahtevnejših čipov za merjenje časov na tekmovanjih maksimalno v višini 5,00 eur.

Zgornje cene so le predvidene in se lahko na posameznih tekmah tudi razlikujejo. Organizator z razpisom določa končno višino štartnine, zahteva plačilo štartnine vnaprej itd.

Organizator lahko zahteva plačilo štartnin vnaprej, ob prijavi, za plačila na dan tekme (4Fun) pa upošteva zvišano ceno.

Štartnina zajema tudi morebitne prevoze tekmovalcev na štart etap na dan tekme.

Odjave tekmovalcev so možne, rok za odjavo pa določi organizator v razpisu.

Organizator lahko od tekmovalcev, ki se prijavijo in ne prevzamejo številke, zahteva plačilo štartnine, primer pa prijavi SloEnduru.

 

Kategorije serije SloEnduro

8. člen

Kategorije za SloEnduro sezono 2021 

Kategorija Letnica Kategorije po MTB licencah:
ABSOLUTNA (Overall) Združena – vse starosti Nedoločeno (vsi licencirani)
U15 DEČKI 14 let in mlajši (2007 in mlajši) Dečki in vsi mlajši
U17 MLAJŠI MLADINCI  15-16 let (2005-2006)  Mlajši mladinci
 U17 MLAJŠE MLADINKE  16 let (2005) in mlajše  Mlajše mladinke in vse mlajše
 U19 MLADINCI (Juniors)  17-18 let (2003-2004)  Mladinci
MOŠKI (Men) 19 let in starejši (2002 in st.) Elite, U23
MOŠKI AMATERJI 19 do 29 let Amaterji
MASTER 1 (Master 1) 30 do 39 let (1991-1982) Master 1
MASTER 2 (Master 2) 40 do 49 let (1981-1972) Master 2
MASTER 3 50 in vsi starejši (1971 in st.) Master 3
ŽENSKE (Women)* 17 let (2004) in starejše Mladinke, Elite, U23, Amaterke, Master
HOBI (Hobby) Nedoločeno (vsi letniki) Brez licence

*Enotna kategorija Ženske. V primeru da je na DP več kot 6 tekmovalk, se naredi posebej kategorija. V nasprotnem primeru, združena kategorija. Majica se podeli glede na kategorijo na licenci.

Skupni seštevek samo za skupno kategorijo ženske.

 

Startne številke in vrstni red

9. člen

SloEnduro priskrbi startne številke za celo sezono. Organizator ima pravico naročiti številke s svojim sponzorjem, kar mora sporočiti na SloEnduro najmanj 30 dni pred tekmovanjem. Stroške izdelave novih številk krije organizator.

Prepovedano je kakršnokoli rezanje in prepogibanje številk, ki bi pomenilo prekrivanje logotipov sponzorjev in serije na njih.

Startne številke SloEnduro in DP v enduru se podeljujejo glede na vrstni red absolutnega točkovanja SloEnduro po zadnji tekmi, ob čimer se upošteva tudi končni seštevek predhodne sezone, ki je enakovreden rezultatu ene SloEnduro tekme (1. mesto 400 točk, 2. mesto 300 točk, 3. mesto 250 točk itd …). Tako bodo delno »zaščiteni« tekmovalci, ki so nastopali v predhodni sezoni, pa so zaradi različnih razlogov morali izpustiti uvodno tekmo ali dve v novi.

Ženske se razvrsti glede na vrstni red absolutnega ženskega točkovanja SloEnduro po zadnji tekmi in se jim dodeli štartne številke skupaj.

Zaporedno številko, po kateri sledijo starti žensk, določi organizator, le-ta pa ne sme biti pred številko 20, niti na samem koncu vrstnega reda.

Po zadnji ženski na startu se naredi premor 3 minute pred naslednjim tekmovalcem.

Na prvi dirki sezone velja končni vrstni red SloEnduro serije iz prejšnje sezone.

Vsak organizator ima na voljo 10 rezerviranih štartnih mest, ki jih lahko podeli posameznim tekmovalcem po svojem izboru. Štartna lista se oblikuje in sestavi po naslednjem vrstnem redu:

1—20 po lestvici SloEnduro.

21—30 rezervirana mesta za »VIP« tekmovalce. Organizator ima pravico podeliti mesta na štartu med 21 in 30 za izbrane tekmovalce, ki jih potrdi koordinator serije Sloenduro pred zaključkom predprijav.

Sledijo ostali tekmovalci lestvici SloEnduro, med katerimi se naredi interval z ženskimi predstavnicami.

4Fun tekme v sezoni 2020 potekajo brez točkovanja.

Tekmovalci brez točk SloEnduro po predprijavah.

Tekmovalci brez predprijav na tekmah 4Fun (ne glede na točke ali »VIP« status, tekmovalci, ki niso bili predprijavljeni, startajo na koncu).

Tekmovalci v hobi kategoriji.

Tekmovalci, kategorizirani kot VIP, so tekmovalci, ki so na seznamu organizatorja pred pričetkom tekmovanja. Seznam tekmovalcev je narejen na podlagi prijave in upoštevanja njihovih rezultatov v tekoči in minuli sezoni in sicer v tekmovanjih pod okriljem UCI (kot npr. spust, kros, eliminator), ter enduro dirkah pod okriljem nacionalnih zvez (kot npr. Superenduro, Megavalanche ipd.). Številke so VIP tekmovalcem podeljene glede na njegovo zaporedno številko prijave.

 

Razglasitve in nagrade

10. člen

Razglasitve so za prve tri tekmovalce v vsaki kategoriji, v skupni kategoriji (absolutno) pa za prvih pet.

Prvim trem v vsaki kategoriji se podeli pokal ali trofeja. Denarne nagrade niso obvezne.

Predlagani nagradni sklad absolutno:

1. mesto 300,00 EUR
2. mesto 150,00 EUR
3. mesto 80,00 EUR
4. mesto 50,00 EUR
5. mesto 25,00 EUR

Obveznost tekmovalcev je, da se podelitve udeležijo, na njej pa morajo biti oblečeni v tekmovalna oblačila, vsaj zgornji del.

Tekmovalca, ki brez tehtnega razloga ne spoštuje zgornjega pravila, lahko SloEnduro kaznuje.

Na podelitveni oder lahko prvouvrščeni pripeljejo tudi kolo.

 

Točkovanje tekmovalcev in ekip

11. člen

Za pripravo rezultatov je že takoj po zaključku tekme zadolžena ekipa organizatorja za izvedbo tekmovanja.

Za pripravo točkovanja je zadolžen koordinator serije SloEnduro, ki seštevek objavi najkasneje v 5 dneh od končanega tekmovanja.

Točke prejmejo vsi tekmovalci ne glede na državljanstvo.

Kadar sta tekmovalca na tekmi izenačena, dobita enako število točk.

 

Točkovanje v seriji SloEnduro

Točkuje se tako posamezne kategorije, kot tudi absolutno kategorijo. Vsak tekmovalec je tako uvrščen v absolutni razvrstitvi in v razvrstitvi kategorije.

Zmagovalec prejme 400 točk. Točke so razdeljene do 80. mesta po lestvici točkovanja, navedeni v 15. členu tega pravilnika.

Točkujejo se vse tekme v sezoni.

V točkovanje absolutne razvrstitve se ne upoštevajo točke serije 4Fun.

Izenačeni dvoboji: Če imata v končni razvrstitvi SloEnduro dva tekmovalca enako število točk, je višje uvrščen tisti z boljšo uvrstitvijo na finalni dirki. Če sta oba brez točk na finalni dirki ali izenačena, odloča boljši rezultat s predzadnje dirke in tako naprej.

Točkujejo se tudi posamezne ekipe tekmovalcev. Za končno razvrstitev sezone se upoštevajo točke vseh moških članov ekipe v absolutni razvrstitvi in točke najboljše ženske iz ekipe v absolutni ženski razvrstitvi. Upoštevajo se le tekme serije SloEnduro. Tekme 4Fun v klubsko lestvico niso vključene.

V točkovanje ekip niso vključeni tekmovalci iz kategorije HOBI in tekmovalci brez licenc.

Če imata dve ekipi na koncu sezone enako število točk, je bolje uvrščena tista z večjim številom tekmovalcev.

Najboljši trije v posamezni kategoriji po točkah ob koncu sezone bodo vabljeni na podelitev, ki jo bo organiziral SloEnduro.

Udeležba tekmovalcev na podelitvi je obvezna.

 

Točkovanje in kategorije v seriji 4Fun

V sezoni 2021 tekme serije 4Fun potekajo brez točkovanja.

Kategorije:

U15 (letnik 2007 in mlajši)

U17 (letnik 2005 in 2006)

U17 ženske (letnik 2005 in mlajše)

U19 (letnik 2003 in 2004)

Moški 19–24 (1997-2002)

Moški 25–29 (1992-1996)

Moški 30–34 (1987-1991)

Moški 35–39 (1982-1986)

Moški 40–44 (1977-1981)

Moški 45–49 (1972-1976)

Moški 50+ (1971 in starejši)

Ženske (letnik 2004 in starejše)

 

Kategorije se lahko združujejo, če v posamezni kategoriji ni zadostnega števila tekmovalcev.

 

Pravila obnašanja

12. člen

Tekmovalci s svojo prijavo in plačilom štartnine postanejo del serije SloEnduro, s čimer se zavežejo, da bodo spoštovali pravila SloEnduro in posledično pravila KZS za enduro.

Tekmovalci so dolžni spoštovati sotekmovalce iz svoje in drugih ekip

Tekmovalci so se dolžni ravnati po kodeksu »fair playa« iz pravilnika KZS za enduro.

Tekmovalci so dolžni spoštovati organizatorja, tehničnega delegata, sodnike in vse ostale prostovoljce, ki pomagajo pri organizaciji serije in tekmovanja (fotografi, snemalci, novinarji, koordinator itd …), ter jim pomagati, če je možno in potrebno.

Tekmovalci so dolžni spoštovati sponzorje serije in sponzorje posameznega tekmovanja.

 

Fair play

13. člen

Narava enduro tekmovanja zahteva veliko mero sodelovanja med udeleženci, še posebej, ko gre za poškodbe pri padcih.

Če tekmovalec dohiti sotekmovalca, ki je bil udeležen v padec, se mora prepričati, da je z njim vse v redu in mu po potrebi pomagati. Kadar se izkaže, da tekmovalec ni nudil ustrezne pomoči sotekmovalcu, ko jo je le-ta potreboval, se ga lahko kaznuje z diskvalifikacijo. Če tekmovalec prekine tekmovanje zaradi pomoči sotekmovalcu, se mu na HP, kjer se to zgodi, ne meri časa, ampak se mu pribeleži čas, ki ga je dosegel tekmovalec, uvrščen na mesto njegove povprečne uvrstitve (zaokrožene navzdol) v etapah. Na primer: Tekmovalec je dosegel 2., 5. in 7. mesto v prvi, drugi in četrti etapi. V tretji se je ustavil, da bi pomagal ponesrečenemu tekmovalcu in tako žrtvoval svojo uvrstitev. Njegova povprečna uvrstitev na tekmovanju (2 + 5 + 7, deljeno s 3) je 4,67, torej se mu upošteva enak čas, kot ga je v tretji etapi dosegel tekmovalec na 4. mestu. Tekmovalcu, ki je prekinil svoje tekmovanje zaradi pomoči ponesrečenemu sotekmovalcu, se tudi ne upošteva pribitka časa ob zamudi na vsak naslednji štart.

Pravila iz naslova »fair play« se ne nanašajo na tehnične težave tekmovalcev s kolesi in opremo. Upravičenost vseh oprostitev iz naslova »fair play« ugotavlja sodnik tekmovanja skupaj z organizatorjem.

Tekmovalci morajo skrbeti za poštene pogoje vseh udeležencev. V primeru, da opazijo tekmovalca, ki ne upošteva pravil (ne nosi čelade na transferju, krajša progo, menja dele kolesa), ga morajo na to opozoriti in razložiti, da takšno početje ni pošteno do ostalih sotekmovalcev, ki se držijo pravil.

Počasnejši tekmovalci morajo omogočiti prehitevanje hitrejšim tekmovalcem, ki startajo za njimi.

 

Sankcije

14. člen

Vse kršitve iz naslova pravilnika KZS za tekmovanja v enduru se rešujejo na kraju samem, za odločitve pa so pristojni organizator, tehnični delegat ali sodnik tekmovanja.

Ne glede na določbo v prejšnjem odstavku je lahko ob določenih kršitvah pravil, dokazanih kasneje (npr. krajšanje proge vidno na video posnetku) tekmovalec kaznovan tudi po tekmovanju, kot to določa 77. člen PRAVILNIKA NACIONALNEGA POKALA IN DRŽAVNEGA PRVENSTVA V DISCIPLINAH GORSKEGA KOLESARSTVA IN BMX pri KZS.

Vse kršitve iz naslova pravilnika serije SloEnduro (neudeležba na podelitvi, neplačana štartnina, nespoštovanje pravil obnašanja in druge kršitve) ugotavlja tekmovalna komisija SloEnduro, določena s strani organizatorjev pred sezono in objavljena na strani sloenduro.com. V primeru ugotovljenih kršitev lahko tekmovalca opozori, v skrajnem primeru pa mu celo briše točke z ene ali vseh tekem SloEnduro.

 

Lestvice točkovanja

15. člen

Tekme SloEnduro se točkujejo po spodnji lestvici točkovanja. Enaka lestvica velja za vse kategorije in absolutno razvrstitev.

Uvrstitev Število točk
1. 400 15. 120 29. 74 43. 46
2. 300 16. 115 30. 72 44. 44
3. 250 17. 110 31. 70 45. 42
4. 220 18. 105 32. 68 46. 40
5. 200 19. 100 33. 66 47. 38
6. 190 20. 95 34. 64 48. 36
7. 180 21. 90 35. 62 49. 34
8. 170 22. 88 36. 60 50. 32
9. 160 23. 86 37. 58 51. 30
10. 150 24. 84 38. 56
11. 140 25. 82 39. 54
12. 135 26. 80 40. 52
13. 130 27. 78 41. 50
14. 125 28. 76 42. 48

Tekmovalci, uvrščeni od 51. do 80. mesta, prejmejo z vsakim mestom po eno točko manj. Uvrstitev na 80. mesto prinaša eno točko.

Vsi tekmovalci, uvrščeni od 80. mesta naprej, prejmejo po eno točko, do vključno zadnje uvrščenega. Tekmovalci z odstopom ne prejmejo točk.

Za kategorijo HOBI ni točkovanja.

 

Zaključek

16. člen

Kar ni določeno s tem pravilnikom, določa PRAVILNIK NACIONALNEGA POKALA IN DRŽAVNEGA PRVENSTVA V DISCIPLINAH GORSKEGA KOLESARSTVA IN BMX pri KZS.

Pravila serije SloEnduro se lahko spremenijo, o čemer mora SloEnduro obvestiti sodelujoče preko spletne strani sloenduro.com.

Na vsakem tekmovanju mora organizator objaviti razpis, ki je najpomembnejši dokument tekmovanja. Ne glede na pravila KZS in SloEnduro razpis tekmovanja določa točna pravila, po katerih se tekmuje na posamezni tekmi.

Na glede na določila pravilnikov KZS za enduro in SloEnduro se lahko posamezna pravila na tekmi razlikujejo, kar mora organizator zabeležiti v razpisu in s tem obvestiti tekmovalce.

Tekmovalci so se dolžni seznaniti z razpisom in pravili posameznega tekmovanja.