ensl

Merjasec Enduro | Ruše

sloenduroicongreen

Merjasec Enduro | 17. junij | Ruše (SLO)

Osnovne informacije

Organizator: Športno društvo NLP

Datum tekmovanja: 17. junij 2018

Kraj tekmovanja: Ruše – Areh (SLO)

Vodja tekmovanja: Renato Kolmanko

Vodja prijav: Saša Sevšek

Vodja proge: Luka Rakuša

Kontakt organizatorja:

mailicongreen areh.turizem@gmail.com | vodja tekmovanja | Renato Kolmanko | 041 644 932

mailicongreen info@lukasbikes.si | vodja proge | Luka Rakuša| 068 673 144

mailicongreen vodja prijav | Saša Sevšek | 00386 41 604 469

webicongreen www.nlp-sport.si

fbiconwhite Merjasec Weekend

Timing služba

mailicongreen kucipedal@gmail.com  | Aleš Makuc | +38631851539

Opis tekmovanja

Merjasec enduro Ruše je enodnevno tekmovanje, ki šteje za točke serije SloEnduro.

V soboto 16.6.2018 bodo celoten dan odprti traili za trening.

V nedeljo, na dan dirke, bodo imeli tekmovalci čas za spoznavanje trase tekmovanja do 10.30 ure. Tekmovalni del bo potekal na hitrostnih preizkušnjah na treh različnih stezah od Areha do Ruš.  Traili so tudi letos speljani vse do doline.

Točen potek trase bo znan v dneh pred tekmovanjem.

Format tekmovanja

Klasični format s tremi  hitrostnimi preizkušnjami oz. etapami, z možnostjo treninga en dan prej.

Vrstni redi na štartu

Startni redi tekmovanja bodo pripravljeni po pravilih SloEnduro, tekmovalci pa bodo vozili v normalnem vrstnem redu, torej najvišje uvrščeni z lestvico (številka 1) starta prvi, sledijo vsi ostali po razvrstitvi.

Spored tekmovanja

Sobota:

Od 9.00 –  Prosti trening

13.00 –  14.00  – odprta prijavna služba

 

Nedelja:

8.00 – 10.00 –  odprta prijavna služba

10.30 – “shuttle” prevozi iz Ruš do Apnice pod Arehom

13.00 – start prvega tekmovalca

16.30 – predviden prihod zadnjega tekmovalca

17.00 – podelitev in zaključek

Opis trase tekmovanja

Tekmovanje bo potekalo na trasi s tremi različnimi etapami v skupni dolžini spustov 6.22 km in višinsko razliko 979  metrov.

Trase hitrostnih preizkušenj so speljana po novih poteh od Areha do Ruš, pretežno po zemljnati  podrlagi z nekaj odseki korenin in kamenja. V večini trase potekajo po gozdnih poteh, nakaj pa je tudi odprtih poti oz. po smučišču. Trase so delom tehnične deloma hitre, transferji pa potekajo po makedamskih cestah in skupno na 12.84 km sestavijo 725 metrov  višincev.

Start in cilj se bo nahajal v Športnem parku Ruše, kjer bo ena od okrepnih postaj, kjer bo organizator poskrbel za pijačo in malico za vse udeležence. Druge okrepne postaje pa se nahajajo ob trasah tekmovanja, na samem startu prve etape ter na koči in terasi Cojzerica ob progi.

Točen potek trase tekmovanja s karto proge bo objavljen teden pred tekmovanjem.

kendasuperstage

Na tekmi bo organizirana Kenda SuperEtapa. Po organizatorjevi presoji bo izbrana najbolj »posebna« etapa tekme. To je lahko najdaljša, najtežja, ena od novih etap ali kakorkoli drugače tista, ki bi se morala tekmovalcem najbolj vtisniti v spomin.

Najhitrejši na Kenda SuperEtapi bo nagrajen s strani Kende.

Trening na progah (dodano 11.6.2018)

Proge bodo označene in pripravljene za ogled v soboto pred tekmovanjem. Tekmovalci si bodo lahko trase ogledali le na lasten pogon, pomoč z vozili pa bo prepovedana. Torej vsakršna pomoč z motoriziranimi vozili za prevoz na vrh tras ni dovoljena.

Prihod do prizorišča

Glavno prizorišče bo v Športnem parku Ruše, kjer bo tudi prijavna služba, timing služba in informacije in od koder bodo vozili tudi “shuttli”.

Parkirišča so  tik ob Športnem parku Ruše in v bližini, ki bodo označena tudi na objavljeni karti tekmovanja.

Zaščitna oprema

Zahtevana je zaščitna oprema po pravilniku SloEnduro. Na etapah je obezna integralna “full-face” čelada, ščitniki za kolena in dolge rokavice. Priporočljiv je ščitnik za hrbet (želva) in ščitniki za komolce.

Na transferjih lahko tekmovalci vozijo z navadno XC čelado. Ščitniki morajo biti na etapah pravilni nameščeni, na transferjih pa jih tekmovalci niso obvezni uporabljati (razen najmanj XC čelade).

Prenočišča

Nekaj naslovov prenočišč katerih cene se gibljejo med 15,00eur in 20,00eur

Koča Cojzarca

https://www.facebook.com/cojzarica/

Youth hostel Ruše

simona.stampfer@guest.arnes.si

Hotel Veter

http://hotel-veter.si/

Koča Cojzarca

https://www.facebook.com/cojzarica/ 

Youth hostel Ruše

simona.stampfer@guest.arnes.si

Hotel Veter

http://hotel-veter.si/


 Splošne določbe

 • Tekmuje se po pravilih UCI in KZS za enduro, ter SloEnduro pravilniku.
 • Kakršna koli krajšanja etap niso dovoljena in bodo tudi nenapovedano elektronsko in fizično nadzorovana. V primeru ugotovljenih kršitev sledi izključitev tekmovalca.
 • Prolog ni obvezen, se pa tekmovalcem ki na prologu ne tekmujejo dodeli čas srednje uvrščenega tekmovalca.
 • Tekmuje se po pravilih KZS in UCI, ter internim pravilnikom SloEnduro
 • Udeleženci tekmujejo na lastno odgovornost
 • Nagradni sklad po pravilniku SloEnduro
 • Mesto objave rezultatov na prireditvenem prostoru , 30min po končanem tekmovanju in na spletni strani sloenduro.com
 • Delegat SloEnduro: Skrbi za to, da je vse v skladu s pravili in dogovori znotraj SloEnduro (številke, sponzorji, štartna mesta itd…)
 • Dan pred tekmovanjem ter na dan tekmovanja se bo prijavna služba nahajala na štartno-ciljnem prostoru. Do starta-proge in vseh etap bodo postavljene vse potrebne označbe. Upoštevati je potrebno vse cestno prometne predpise.
 • S plačilom startnine tekmovalec potrdi, da se strinja s pogoji razpisa ter, da tekmuje na lastno odgovornost (za mladoletne odgovornost prevzamejo starši oz. polnoletna oseba, ki podpiše prijavni obrazec).
 • Tekmuje se po pravilih UCI in določilih KZS pravilnika za enduro 2016.
 • Tekmovalci naj bodo pozorni na prevzem čipov pred startom.
 • Vožnja in ogrevanje po progi v času tekmovanja je prepovedano in bo sankcionirano.
 • Ob progi bodo stacionirani redarji.
 • Vsakršna vožnja izven označenih prog je prepovedana in kazniva. Na tekmi bomo naključno kontrolirali, tako fizično kot elektronsko s sistemom za timing SportIdent. Nezabeležen »punch« na določenem delu proge bo pomenil avtomatsko diskvalifikacijo!
 • Obvezna je uporaba zaščitne čelade po pravilniku KZS za enduro (integralna na etapah, vsaj klasična kolesarska na transferjih).
 • Pritožbe bo sprejemala tekmovalna komisija v skladu s tekmovalnim pravilnikom, sprejema jih glavni sodnik do 10 minut po objavi rezultatov ob plačilu kavcije 20€.
 • Zagotovljena je zdravstvena služba.
 • Na tekmi se bo uporabljal sistem za elektronsko merjenje časa. Tekmovalci so dolžni vrniti čipe oz. kartice, v nasprotnem primeru bo organizator obračunal strošek za izdelavo nove, ki znaša 50,00eur
 • Prireditelj si pridržuje pravico spremembe tega razpisa, o čemer bo udeležence pravočasno obvestil.
 • Prireditelj ne odgovarja za posledice, ki jih tekmovalec povzroči sebi, sotekmovalcu ali tretji osebi.
 • Proga bo označena najmanj dan pred pričetkom tekmovanja in pripravljena za ogled.
 • Organizator lahko v primeru slabih vremenskih pogojev ali drugih nepričakovanih situacij, spremeni potek proge, dolžino in število etap, o čemer bo pravočasno obvestil tekmovalce.

sportruselukasbike

Prijave in štartnina

Začetek prijav

15.5.2018

Način prijave

Prijave bodo potekale preko portala Prijavim.se, druge možnosti ne bodo omogočene. Za uspešno prijavo se šteje, kadar tekmovalec:

 • Pravilno izpolni in odda prijavni obrazec preko portal Prijavim.se
 • Poravna startnino preko portala Prijavim.se ali nakazilo na TRR društva
 • Kopija potrdila o plačilu (velja za tiste, ki se bodo prijavljali v okviru naknadnih prijav) poslan na mail organizatorja.

Zaključek  prijav

13.6.2018

Naknadne prijave

Naknadne prijave bodo možne tudi na dan tekmovanja, oziroma do zapolnitve mest. Organizator bo v primeru zapolnitev mest to sporočil preko družbenega omrežja FB. V kolikor mesta ne bodo zapolnjena, bodo vsi tekmovalci, ki se bodo prijavili na dan tekmovanja, lahko tudi tekmovali.

Štartnina – redna

35 EUR  (za prijave in plačila pred zaključkom prijav – datum zgoraj) – plačilo preko portala Prijavim.se ali na TRR društva

Prevoz »shuttle« na tekmovanje  je vključen v ceno startnine.

Naknadna štartnina

45 € (za vse prijave in plačila po zaključku rednih prijave in plačila na dan dogodka)

Tekmovalci brez licence

Tekmovalci brez licence tekmujejo brez posebnih omejitev. Obvezna je pred prijava preko Prijavim.se, kot za vse druge kategorije. Organizator priporoča, ne pogojuje tekmovalcem nakup članske KZS kartice, s čimer ima tekmovalec avtomatsko zavarovanje odgovornosti za celotno sezono. Tekmovalec KZS kartico naroči, poravna in pridobi na dan tekmovanja.

Tekmovalci brez licence lahko nastopajo le v kategoriji HOBI.

Mladoletni tekmovalci

Za mladoletne tekmovalce (rojeni po 17.6.2000) odgovornost prevzamejo starši oz. polnoletna oseba, ki podpiše prijavni obrazec.

Kategorije

Tekmovanje bo potekalo po SloEnduro kategorijah

ABSOLUTNA KATEGORIJA

MLADINCI (2000 in mlajši)

MOŠKI (1999 do vključno 1989)

MASTER 1 (1988 do vključno 1979)

MASTER 2 (1978 in starejši)

WOMEN (vse letnice)

HOBI (vse letnice)