ensl

Enduro Kranjska Gora 2017 | Odpovedan

sloenduroicongreen

Enduro Kranjska Gora | 16. september | Kranjska Gora (SLO)

Osnovne informacije

Organizator: Športna točka d.o.o.

Datum tekmovanja: ODPOVEDANO

Kraj tekmovanja: Kranjska Gora (SLO)

Vodja tekmovanja: Rok Dokl

Vodja prijav: Aljoša Kontrec

Vodja proge: Rok Gregori

Kontakt organizatorja:

mailicongreen rok@skirental.si | vodja tekmovanja | Rok Dokl |

031444818

mailicongreen info@bikerental.si | vodja proge| Rok Gregori | 040 458660

mailicongreen info@bikerental.si | vodja prijav | Aljoša Kontrec

webicongreen www.bikerental.si

fbiconwhite Enduro KRANJSKA GORA 2017

Timing služba

mailicongreen kucipedal@gmail.com  | Aleš Makuc | +38631851539

Opis tekmovanja

Tekmovanje se bo odvijalo na lokaciji novega Flow traila “ROBE TWIST”. Omenjena lokacija gosti 2 etapi s skupnim vzponom 900 vm. 3.etapa bo potekala po določeni trasi v Bike Park-u Kranjska Gora. Za končni rezultat štejejo posamezni časi vseh 3.etap.

Točen potek trase bo znan v dneh pred tekmovanjem.

Format tekmovanja

Klasični enduro format s tremi etapami.

Vrstni redi na štartu

Štartne pozicije bodo določene po pravilniku SloEnduro. Tekmovalci bodo štartali v normalnem zaporedju.

Spored tekmovanja

Sobota 16.9.:

8.00 – odprta prijavna služba

9.40 – štart prvega tekmovalca

11.15 – štart prve etap

13.00 – štart druge etape

14.30 – start 3.etape

17.00 – podelitev

Opis trase tekmovanja

Etapa-trasa 1 –Vzpon po označeni poti “Robe Twist” do starta (cca 700vm vzpona), Etapa bo potekala le po zg.delu traila

Etapa-trasa 2- Ponovno vzpon do starta traila Robe Twist (cca 250 vm vzpona). Etapa bo potekala po zg.delu traila ter polovici spodnjega dela, kjer bo vidno označen cilj trase.

Etapa –trasa 3 bo potekala v bike parku, trasa bo označena-določena v petek 8.9.2017

Prihod do prizorišča

Lokacija sporty bar Kranjska gora, Borovška cesta 102a, 4280 Kranjska Gora

Zaščitna oprema

Zahtevana je zaščitna oprema po pravilniku SloEnduro. Na etapah je obezna integralna “full-face” čelada, ščitniki za kolena in dolge rokavice. Priporočljiv je ščitnik za hrbet (želva) in ščitniki za komolce.

Na transferjih lahko tekmovalci vozijo z navadno XC čelado. Ščitniki morajo biti na etapah pravilni nameščeni, na transferjih pa jih tekmovalci niso obvezni uporabljati (razen najmanj XC čelade).

Spremljevalno dogajanje

Lovšin


 Splošne določbe

 • Tekmuje se po pravilih UCI in KZS za enduro, ter SloEnduro pravilniku.
 • Kakršna koli krajšanja etap niso dovoljena in bodo tudi nenapovedano elektronsko in fizično nadzorovana. V primeru ugotovljenih kršitev sledi izključitev tekmovalca.
 • Prolog ni obvezen, se pa tekmovalcem ki na prologu ne tekmujejo dodeli čas srednje uvrščenega tekmovalca.
 • Tekmuje se po pravilih KZS in UCI, ter internim pravilnikom SloEnduro
 • Udeleženci tekmujejo na lastno odgovornost
 • Nagradni sklad po pravilniku SloEnduro
 • Mesto objave rezultatov na prireditvenem prostoru, 30min po končanem tekmovanju in na spletni strani sloenduro.com
 • Delegat SloEnduro: Skrbi za to, da je vse v skladu s pravili in dogovori znotraj SloEnduro (številke, sponzorji, štartna mesta itd…)
 • Dan pred tekmovanjem ter na dan tekmovanja se bo prijavna služba nahajala na štartno-ciljnem prostoru.
 • S plačilom startnine tekmovalec potrdi, da se strinja s pogoji razpisa ter, da tekmuje na lastno odgovornost (za mladoletne odgovornost prevzamejo starši oz. polnoletna oseba, ki podpiše prijavni obrazec).
 • Tekmuje se po pravilih UCI in določilih KZS pravilnika za enduro 2016.
 • Tekmovalci naj bodo pozorni na prevzem čipov pred startom.
 • Vožnja in ogrevanje po progi v času tekmovanja je prepovedano in bo sankcionirano.
 • Ob progi bodo stacionirani redarji.
 • Vsakršna vožnja izven označenih prog je prepovedana in kazniva. Na tekmi bomo naključno kontrolirali, tako fizično kot elektronsko s sistemom za timing SportIdent. Nezabeležen »punch« na določenem delu proge bo pomenil avtomatsko diskvalifikacijo!
 • Obvezna je uporaba zaščitne čelade po pravilniku KZS za enduro (integralna na etapah, vsaj klasična kolesarska na transferjih).
 • Pritožbe bo sprejemala tekmovalna komisija v skladu s tekmovalnim pravilnikom, sprejema jih glavni sodnik do 10 minut po objavi rezultatov ob plačilu kavcije 20€.
 • Zagotovljena je zdravstvena služba.
 • Na tekmi se bo uporabljal sistem za elektronsko merjenje časa. Tekmovalci so dolžni vrniti čipe oz. kartice, v nasprotnem primeru bo organizator obračunal strošek za izdelavo nove, ki znaša 50,00eur
 • Prireditelj si pridržuje pravico spremembe tega razpisa, o čemer bo udeležence pravočasno obvestil.
 • Prireditelj ne odgovarja za posledice, ki jih tekmovalec povzroči sebi, sotekmovalcu ali tretji osebi.
 • Proga bo označena najmanj dan pred pričetkom tekmovanja in pripravljena za ogled.
 • Organizator lahko v primeru slabih vremenskih pogojev ali drugih nepričakovanih situacij, spremeni potek proge, dolžino in število etap, o čemer bo pravočasno obvestil tekmovalce.

Organizator si pridržuje pravico do spremembe razpisa brez predhodnega opozorila

MTB 2015 printPrint Sporty Black

RED DEVINCI

Prijave in štartnina

Začetek prijav

23. avgust 2017

Način prijave

Prijave bodo potekale preko portala Prijavim.se ali na dan tekmovanja

Zaključek  prijav

14. september 2017 do 24.00

Naknadne prijave

Prijave bodo možne tudi na prizorišču v soboto

Štartnina – redna

25 EUR  (za prijave do roka 14.9.)

Naknadna štartnina

30 € (za vse prijave na prizorišču v soboto)

Plačilo štartnine

Plačilo štartnine je na dan tekmovanja ali v soboto 16.9.2017 do v sporty baru

Tekmovalci brez licence

Tekmovalci brez licence lahko nastopajo ob predložitvi članske izkaznice KZS, tekmujejo pa lahko le v kategoriji HOBI. Zaželjeno je, da tekmovalci že prej pridobijo kartice KZS, vseeno pa bo možno le-to dobiti tudi na prijavni službi na dan tekmovanja.Cena KZS izkaznice za leto 2017 (bela kartica) je 10,00eur. Kartica velja do konca sezone

Licenca KZS je obvezna za vse tekmovalce razen za kategorijo HOBI

Tekmovalci brez licence lahko nastopajo le v kategoriji HOBI.

Mladoletni tekmovalci

Za mladoletne tekmovalce (rojeni po 18.6.1999) odgovornost prevzamejo starši oz. polnoletna oseba, ki podpiše prijavni obrazec.

Kategorije

Tekmovanje bo potekalo po SloEnduro kategorijah

ABSOLUTNA KATEGORIJA

MLADINCI (1999 in mlajši)

MOŠKI (1998 do vključno 1988)

MASTER 1 (1987 do vključno 1978)

MASTER 2 (1977 in starejši)

WOMEN (vse letnice)

HOBI (vse letnice)