Tu je peti letošnji video iz rok naše produkcije, Tineta Lenarta in Aircam.si. Na enduru Kamnik je drselo in v težkih razmerah si je prvo zmago pridirkal Gerd Skant (na naslovni fotografiji). Poročilo z dirke

Here is the fifth video this season by our production crew, Tine Lenart and Aircam.si. Enduro Kamnik was a slippery race and under these difficult conditions Gerd Skant (on cover photo) took his first victory. Race report